Hypertenzní hydrocefalický syndrom u dospělých

Hypertenzivní hydrocypální syndrom se nazývá narušení funkčnosti mozku, ke kterému dochází v důsledku nadměrné akumulace mozkomíšního moku nebo mozkomíšního moku v mozkových komorách. V důsledku hypertenzního hydrocefalického syndromu dochází ke zvýšení intrakraniálního tlaku.

Charakteristickým rysem této diagnózy je to, že je často diagnostikována v zemích bývalého Sovětského svazu a v jiných cizích zemích je tato diagnóza považována za známku závažnějších onemocnění nervového systému..

Abyste lépe porozuměli významu tohoto problému, musíte vědět, co znamenají následující pojmy:

Hypertenze - zvýšený intrakraniální tlak způsobený hydrocefalem;

Hydrocephalus - nadbytek tekutiny míchy nebo mozkomíšního moku.

Hlavní příčiny hypertenze-hydrocefalický syndrom:

 • špatná dědičnost;
 • porodní komplikace;
 • předčasnost;
 • neuroinfekce (např. meningitida, encefalitida);
 • mozkové nádory;
 • poškození lebky nebo mozku;
 • mozková krvácení;
 • různé patologie
 • snížení vaskulárního tónu.

Hypertenzní hydrocefalický syndrom lze rozdělit do tří poddruhů, které se liší v průběhu onemocnění a klinickém obrazu, jakož i léčebné metody a závisí na věku zamýšleného pacienta..

Typy hypertenze-hydrocefalický syndrom:

 1. Hypertenzní hydrocefalický syndrom u novorozenců;
 2. Hypertenzní hydrocefalický syndrom u dospělých;
 3. Hypertenzní hydrocefalický syndrom u dětí ve věku od 3 do 12 let.

Hypertenzní hydrocefalický syndrom u dětí a dospělých

U dětí a dospělých má hypertenzní hydrocefalický syndrom získanou povahu, což znamená, že se jejich onemocnění nevyvinula v děloze, ale po narození. Často se stává, že v této věkové kategorii vede vývoj hydrocefalického syndromu k mozkové obrně a tyto dvě diagnózy se mohou vyvinout současně..

Příčiny získaného hypertenzního hydrocefalického syndromu u dětí a dospělých:

 • zhoršený metabolismus;
 • maligní nádory nebo hematomy v mozku;
 • hypertenze
 • předchozí mrtvice;
 • malárie;
 • encefalitida;
 • porušení integrity lebky, pád fragmentů lebky do mozku;
 • parazitární cysty.

Hypertenzní hydrocefalický syndrom u kojenců

Nejčastěji se projevuje u novorozenců z vrozených důvodů. Někdy je diagnostikován v lůně. Výskyt této komplikace u plodu je spojen s odchylkami v jeho vývoji.

Hlavní příčiny hydrocefalického syndromu u novorozenců:

 • přítomnost chronických chorob v matce;
 • přítomnost infekčních nebo virových chorob u matky během těhotenství;
 • ztráta vody více než 12 hodin před dodáním;
 • nedostatek kyslíku v děloze;
 • předčasné nebo pozdní narození;
 • problémy s kardiovaskulárním systémem;
 • abnormality vývoje dítěte v děloze;
 • zpomalení vývoje plodu;
 • poranění hlavy u dítěte, která byla přijata v lůně nebo při porodu;
 • mechanické poškození plodu.

Příznaky hypertenze-hydrocefalický syndrom u dětí a dospělých

Příznaky získaného hydrocefalického syndromu u dětí a dospělých se liší.

Příznaky hydrocefalického syndromu u dětí od 3 do 12 let:

 • v dopoledních hodinách často bolí hlava, dočasně se ztratí orientace v prostoru;
 • dítě je znatelně letargické, slabé a neustále chce spát;
 • kůže dítěte je bledá, má nezdravý vzhled;
 • projevuje se strabismus;
 • pozornost je snížena, objevují se problémy s pamětí;
 • nesnášenlivost jasného světla a hlasitých zvuků;
 • svalový tón se zvyšuje.

Příznaky hydrocefalického syndromu u dospělých:

 • hlavním příznakem je výskyt záchvatů silné bolesti hlavy;
 • nevolnost a zvracení, které se systematicky opakují;
 • zrakové postižení;
 • křeče, ztráta vědomí a v nejzávažnějších případech - kóma.

Příznaky hydrocefalického syndromu u novorozenců:

Příznaky hypertenzního hydrocefalického syndromu u novorozenců jsou poměrně výrazné, takže mladí rodiče mohou mít podezření, že se něco stalo.

Hlavní příznaky jsou:

 • silný růst obvodu hlavy přesahující 1 cm za měsíc;
 • napjatý fontanel;
 • špatná chuť k jídlu a spánek;
 • časté plivání;
 • neustálý pláč bez příčiny;
 • zvýšený svalový tonus;
 • křeče a třes končetin. Dříve jsme zde psali o rozdílu mezi záchvaty a chvěním.
 • snižování žáků, šilhání.

Všechny nebo více z výše uvedených příznaků naznačují možné problémy u dítěte, které vyžadují povinné vyšetření. Je velmi důležité zabránit rozvoji syndromu v raných stádiích, protože pozdější léčba bude obtížnější a mohou nastat komplikace, které v budoucnu ovlivní vývoj nervového systému dítěte..

Stojí za zmínku, že tato diagnóza je často vytvářena nepřiměřeně. Proto je vhodné, aby mladé matky konzultovaly několik lékařů.

Léčba hypertenze-hydrocefalický syndrom

Protože léčba hydrocefalického syndromu je komplexní a má řadu vedlejších účinků, měla by být zahájena po přesné diagnóze a důkladném vyšetření pacienta pomocí speciálního vybavení. Toto není případ, kdy můžete předepsat léčbu „pro prevenci“, protože existuje riziko nepřiměřeného poškození zdraví.

Léčebné metody:

 1. Použití speciálních léčiv v kombinaci s masáží a fyzioterapií;
 2. Chirurgická intervence (obtok nebo odstranění novotvaru, který interferuje s odtokem tekutiny).

Stanovení diagnózy

Diagnostické metody pro tento problém nemohou vždy potvrdit 100% diagnózu. Pokud tedy máte pochybnosti, je lepší znovu podstoupit vyšetření nebo být lékařem pozorován, aby se získal spolehlivější důkaz o přítomnosti hydrocefalického syndromu u lidí. Pokud je diagnóza potvrzena, musíte okamžitě zahájit léčbu v nemocnici.

Diagnostické metody:

 • vyšetření očí očí;
 • nukleární magnetická rezonance, stejně jako počítačová tomografie;
 • provedení defektu pro měření tlaku, nejspolehlivější metody.

Diagnóza tohoto syndromu u kojenců zahrnuje další metody:

 • neurosonografie - ultrazvukové vyšetření mozku skrze fontanel;
 • měření růstu hlavy.

Komplikace a prognóza hypertenzně-hydrocefalického syndromu

Nejpříznivější prognóza pro děti od narození do jednoho a půl roku, protože v tomto věku poskytuje léčba nejlepší výsledky. Se správnou diagnózou a včasnými opatřeními je možné zcela vyléčit hydrocefalický syndrom a zajistit normální vývoj dítěte v budoucnosti.

Pro dospělé a děti od 3 do 12 let závisí prognóza na příčinách a správnosti, jakož i na včasnosti léčby..

GHS může vést k následujícím komplikacím:

 • ztráta sluchu a zraku;
 • zpoždění mentálního a fyzického vývoje;
 • epilepsie;
 • kóma;
 • ochrnutí;
 • fekální a močová inkontinence;
 • smrt.

Aby se předešlo komplikacím, je důležité vyhledat pomoc dobrého lékaře při prvních známkách hypertenzního hydrocefalického syndromu, podstoupit vyšetření a předepsanou léčbu. Po zotavení musíte být systematicky sledováni lékařem.

Hypertenzně-hydrocefalický syndrom u dětí je onemocnění, které se projevuje nadměrnou tvorbou mozkomíšního moku (mozkomíšního moku), které se postupně hromadí v mozkových komorách a pod meningy. Tuto diagnózu často dělají dětští neurologové, ale ve většině případů je nesprávná. Protože nemoc je obtížné identifikovat a její prognóza pro zdraví a život dítěte je často nepříznivá, je velmi důležité provést nejpřesnější diagnózu..

U dětí se vyskytuje hydrocefalický syndrom kvůli obstrukci mozkomíšního moku nebo problémům s reabsorpcí mozkomíšního moku. Překážka se obvykle vyskytuje v oblasti dodávky sylvické vody nebo na výstupu ze 4. komory. Problémy s reabsorpcí v subarachnoidálním prostoru se objevují v důsledku zánětu membrán mozku po infekčním onemocnění nebo v případě, že se dítě narodí předčasně a má intraventrikulární krvácení. Chiariho typu II a Dandy-Walkerův syndrom mohou také vyvolat obstrukční hydrocefalus..

Existuje klasifikace hydrocefalického syndromu na základě rozdílu mezi mechanismy sběru mozkomíšního moku. Podle toho je obvyklé rozlišovat otevřené a uzavřené formy nemoci. Hypotenzně-hydrocefalický syndrom je také biventrikulární, tetraventrikulární, monoventrikulární a triventrikulární. Otevřená forma patologie je rozdělena do několika typů:

 • hydrofobní,
 • hypersecretory,
 • a smíšené.

V závislosti na tom, co způsobuje vývoj onemocnění, se rozlišuje vrozený, nádorový a post-zánětlivý hypertenze-hydrocefalický syndrom. Samostatně je obvyklé rozlišovat syndrom, jehož příčiny nelze přesně určit. Na základě specifik vývoje je hydrocefalický syndrom rozdělen na vnější a vnitřní.

Příčiny hypertenze-hydrocefalický syndrom

Existuje mnoho důvodů, které mohou způsobit rozvoj hydrocefalického syndromu u dětí. Všechny tyto důvody jsou rozděleny na vrozené a získané..

Vrozené příčiny:

 • těžké těhotenství, porod s komplikacemi;
 • předčasný porod ve 36-34 týdnech;
 • hypoxické (intrauterinní hypoxie, bradykardie, intrauterinní zpomalení růstu) a ischemické (trauma) poškození mozku;
 • zranění hlavy dítěte během porodu (v důsledku toho se vyskytují subarachnoidální krvácení);
 • vrozené patologie vývoje mozku;
 • pozdní doručení - 42 týdnů nebo později;
 • intrauterinní infekce (chřipka, toxoplazmóza, cytomegalovirová infekce);
 • bezvodý interval po dobu 12 hodin;
 • chronická onemocnění ženy jako diabetes.

Získané důvody:

 • abscesy, nádory, parazitární cysty, mozkové hematomy;
 • zlomeniny lebečních kostí a zavedení jejich fragmentů do mozku;
 • infekční choroby;
 • poruchy po mrtvici;
 • přítomnost cizích těl v mozku;
 • metabolické onemocnění.

Příznaky hydrocefalického syndromu

Projevy hypertenzně-hydrocefalického syndromu lze vysvětlit následujícími pojmy:

 • hypertenze - prudký nárůst intrakraniálního tlaku;
 • hydrocefalus - významné zvýšení objemu mozkové tekutiny v mozku.

Příznaky hydrocefalického syndromu u novorozenců:

 • matka si všimne, že dítě nebere prsa dobře a často pláče bez zjevného důvodu;
 • snížený svalový tonus;
 • vrozené reflexy (popadání a polykání) jsou velmi špatně vyjádřeny a slabé;
 • výskyt křečů a chvění (třes);
 • čas od času plivá kašna;
 • dítě má strabismus;
 • lékař během vyšetření odhalí dětský syndrom a příznak vycházejícího slunce v dítěti;
 • odhalení stehů lebky;
 • aktivní zvýšení obvodu hlavy (každý měsíc o 1 centimetr);
 • otok optického disku.

U starších dětí se příznaky hypertenze-hydrocefalického syndromu objevují po poškození mozku nebo infekci. Nejcharakterističtějšími příznaky patologie jsou silné bolesti hlavy, jakož i zvracení a nevolnost, které následují. Bolest je bolavá, matná nebo prasklá v přírodě a je lokalizována v čele, chrámech a nadočních obloucích. Zároveň si pacienti stěžují, že je pro ně obtížné zvednout oči a sklopit hlavu..

Děti také často trpí silnými závratěmi. Během útoku má pacient bledou pokožku, letargii a slabost. Děti jsou otráveny hlasitými zvuky a jasnými světly. Vzhledem ke zvýšenému svalovému tónu se pacienti často začínají špičkovat. Děti mají také ospalost, strabismus, poškození paměti a pozornost.

Hypertenze-hydrocefalický syndrom u dospělých se vyskytuje po traumatických poranění mozku, neuroinfekcích, nádorech a cévní mozkové příhodě. Příznaky nemoci u dospělých pacientů jsou podobné jako u starších dětí: zvracení a nevolnost, silná bolest v hlavě, problémy se zrakem, zhoršené vědomí, které může být komplikováno kómou nebo záchvaty.

Techniky terapie hydrocefalickým syndromem

Hydrocefalický syndrom je léčen neurology, neurochirurgy a oftalmology. Pacienti musí být sledováni a léčeni na neurologické klinice. Kojenci mladší šesti měsíců jsou léčeni ambulantně. Mezi hlavní terapeutická opatření patří masáž a léky. Pro snížení produkce mozkomíšního moku a účinného odstranění tekutiny z těla je předepsán diuretikum (diacarb). Dětem jsou také ukázána sedativa. K aktivaci krevního oběhu v mozku se doporučuje nootropika (Actovegin, Piracetam, Asparkum)..

Léčba novorozenců je obvykle poměrně dlouhá, protože trvá několik měsíců. U starších dětí a dospělých závisí úspěch léčby na etiologii syndromu. Pokud je příčinou onemocnění neuroinfekce, provádí se antivirová nebo antibiotická terapie. Chirurgická léčba se doporučuje u dětí s hypertenzně-hydrocefalickým syndromem způsobeným traumatickým poraněním mozku nebo nádorem..

Léčba osteopatického syndromu

K léčbě onemocnění se aktivně používají metody osteopatie. Osteopatická léčba je však indikována pouze v případě, že stav pacienta není kritický a není třeba se uchýlit k chirurgickému zákroku. Osteopat se obvykle konzultuje, pokud dojde k mírnému zvýšení objemu mozkomíšního moku. Několik relací s osteopatem může zlepšit kvalitu života pacienta, odstranit bolesti hlavy, normalizovat spánek. K léčbě syndromu dochází odstraněním překážek normálního toku mozkomíšního moku a normalizací tlaku mozkomíšního moku.

Za tímto účelem používají osteopatičtí lékaři speciální techniky pro práci na membránách mozku, krevních cévách a strukturách lebky. Díky manipulaci s osteopatem se dětem podaří vyhnout se zbytečným lékům, které mají mnoho vedlejších účinků, a také se zotavují zcela přirozeným a bezpečným způsobem. Osteopatická léčba se často předepisuje po průběhu lékové terapie nebo chirurgické léčby, protože umožňuje konsolidovat pozitivní výsledek a neutralizovat možné komplikace..

Komplikace a prognóza

U pacientů různého věku se mohou vyskytnout následující závažné komplikace hypertenze-hydrocefalický syndrom: problémy s mentálním vývojem, slepota, kóma, hluchota, ochrnutí, vydutý fontanel, močová inkontinence, epilepsie, smrt. V přítomnosti syndromu dávají lékaři dětem nejvýhodnější prognózu. To je vysvětleno skutečností, že se u nich vyskytuje přechodné zvýšení mozkomíšního moku a krevního tlaku, který se s věkem stabilizuje. Prognóza pro starší děti a dospělé závisí na etiologii onemocnění, přiměřenosti a včasnosti jeho léčby.

 • 3. července 2018
 • Neurologie
 • Popova Natalya

Neurologie je nejsložitější obor medicíny. Koneckonců, rozsah její činnosti jsou procesy probíhající v nejtenčí oblasti lidského těla - v centrálním a periferním nervovém systému. Hypertenzní hydrocefalický syndrom je jedním z problémů v této oblasti a je považován za neurologický.

Dva koncepty v jednom

Název „hypertenze-hydrocefalický syndrom“ obsahuje dva základní pojmy, které jej označují jako dva vážné problémy - hypertenze a hydrocefalus. Hypertenze je zvýšení tlaku a hydroencefalie je přebytek tekutiny v mozku. Oba tyto příznaky jsou vážnými ukazateli problémů s tělem a do značné míry na sobě záleží a jejich symbióza se stává přesně tím, co se nazývá hypertenze-hydrocefalický syndrom..

Co je to GHS?

Ve zdravém těle fungují všechny systémy a orgány, jak je stanoveno přírodou, s vlastními charakteristikami, určitými sekvencemi různých procesů. Někdy se stane, že některý systém začne fungovat nesprávně, což vede k rozvoji problémů v práci jednoho nebo jiného orgánu nebo samotného systému, které ovlivňují zdraví a lidské zdraví. Hypertenzně-hydrocefalický syndrom je narušením produkce mozkomíšního moku (mozkomíšního moku), jeho výměnou a absorpcí s postupnou akumulací v komorách a pod membránami mozku. Hydrocefalus se tvoří a vede k hypertenzi - zvýšení intrakraniálního tlaku. Dohromady je to hypertenzní hydrocefalický syndrom.

Formy syndromu

Hypertenzně-hydrocefalický syndrom je zvláštní stav mozku v důsledku akumulace mozkomíšního moku (CSF) a následného zvýšení intrakraniálního tlaku (hypertenze). Lékaři rozlišují několik typů tohoto příznaku. Hlavní dělení je otevřená (nekomunikující) a uzavřená (komunikující, obstrukční) forma nemoci, charakterizovaná zvláštnostmi sběru mozkomíšního moku..

Otevřená, neblokující forma hypertenze-hydrocefalický syndrom je lékaři rozdělena do tří typů:

 • hypersecretory, určeno pouze přítomností papillomu vaskulárního plexu, jakož i při akutních zánětlivých onemocněních mozku a jeho membrán;
 • hyporesorpce (aresorbování);
 • hypersekreční-hyporesorpční (smíšená) forma.

Uzavřený se zase dělí na:

 • monoventrikulární - asymetrické;
 • biventrikulární - ovlivněny jsou komorové i interventrikulární prostory;
 • triventrikulární - s blokádou akvaduktu mozku jsou boční komory rozšířeny;
 • tetraventrikulární - ovlivněny jsou všechny části ventrikulárního systému, interventrikulární otvory, mozková voda.

Mírný hypertenze-hydrocefalický syndrom je zcela běžný, každodenní termín. Znamená to nepřítomnost změn v mozku v důsledku přítomnosti HCV, s mírným zvýšením intrakraniálního tlaku a pozitivním potenciálem pro zotavení.

Možné příčiny onemocnění

Zvýšení intrakraniálního tlaku v důsledku akumulace přebytečné mozkomíšní tekutiny se nazývá hypertenzní hydrocefalický syndrom. U dětí a dospělých se tato patologie může vyvinout z mnoha důvodů:

 • metabolické onemocnění;
 • novotvary;
 • hematomy v mozku;
 • hypertenze
 • mrtvice;
 • virová onemocnění - encefalitida, malárie;
 • rozdrcená zranění lebky;
 • parazitární cysty.

GHS u novorozenců

Hypertenzní hydrocefalický syndrom u kojenců je novorozenecký termín, který definuje celou škálu indikátorů charakterizujících možnost naznačovat zvýšení intrakraniálního tlaku u novorozence v důsledku hromadění mozkomíšního moku v mozku. Ve velké většině případů se tento problém vyvíjí u dítěte v děloze. Důvody mohou být:

 • hypoxie (nedostatek kyslíku) plodu;
 • patologie vývoje dítěte v důsledku genetických chorob, intoxikace drogami, alkoholem nebo tabákem plodu;
 • poranění plodu;
 • porodní trauma.

Riziko vývoje dítěte s GHS prudce stoupá v následujících případech:

 • rané nebo naopak pozdní narození;
 • toxikóza (eklampsie a preeklampsie);
 • patologie těhotenství (placenta previa, placentární abrupce);
 • předčasný výtok (více než 12 hodin) plodové vody;
 • chronické onemocnění matky;
 • virová nebo infekční onemocnění přenášená matkou během těhotenství;
 • vícenásobné těhotenství.

Přítomnost problémů ve vývoji novorozence je hodnocena pomocí speciální techniky zvané Apgarova stupnice. Uvažuje o souhrnu určitých ukazatelů v bodovém systému. Dítě narozené s HHS má ukazatele do 6 bodů, zatímco absolutně zdravý novorozenec má 10 bodů.

GHS u dětí

Porušení oběhu mozkomíšního moku, jeho akumulace v interventrikulárních prostorech a pod membránami mozku se nazývá hypertenze-hydrocefalický syndrom. U dětí narozených s tímto zdravotním problémem ovlivňuje zvýšení intrakraniálního tlaku a hydrocefalu nejen zdravotní stav a vývoj, ale také vzhled. Objem hlavy dítěte překračuje normální hodnoty o 1-2 a v některých případech o více než centimetry. Charakteristickým vnějším rysem jsou také „propadlé“ oči a převislé nadočnicové oblouky. GHS však může být nejen vrozené onemocnění, ale může být také získáno ve vyšším věku. Pro děti od 3 do 12 let jsou charakteristické znaky GHS:

 • ranní bolest hlavy;
 • dezorientace v prostoru při bolestech hlavy;
 • letargie a ospalost;
 • nepozornost;
 • poškození paměti;
 • projev fotofobie a strach z hlasitých zvuků;
 • svalový tonus;
 • objeví se strabismus.

Tento stav se často vyvíjí po infekčních nebo virových onemocněních a po poranění hlavy..

GHS u dospělých

Hypertenzní hydrocefalický syndrom není jen problémem novorozenců a dětí. Může se také vyvíjet u dospělých. Příčiny tohoto stavu u dospělých mohou být poranění hlavy, nemoci, nádory, velké aneuryzmy. Hypertenzně-hydrocefalický syndrom u dospělých se projevuje takto:

 • silná bolest hlavy, opakující se častěji;
 • systematická nevolnost a zvracení;
 • zrakové postižení;
 • apatie;
 • podrážděnost;
 • křeče
 • Závrať
 • ztráta vědomí;
 • kóma.

Klinický obrázek

Zvýšení mozkomíšního moku a jeho akumulace v interventrikulárních prostorech a pod membránami mozku vede ke zvýšení intrakraniálního tlaku. Tento stav se nazývá hypertenze-hydrocefalický syndrom. Její příznaky jsou jasně vidět při zvláštním vyšetření - počítačová tomografie: expanze dutin mozkomíšním mokem a mačkání, pokles mozkové hmoty. Právě tyto procesy slouží jako základ pro klinický obraz HHS - bolesti hlavy, nevolnost, zhoršené vidění, pozornost, schopnost zpracovávat obdržené informace, apatie a podrážděnost.

Hlavním příznakem - bolest hlavy u dětí i dospělých - je její projev ráno, kdy se člověk probudil a vstal z postele. Změna polohy těla z horizontální na vertikální se stává příčinou obtíží v cirkulaci mozkomíšního moku, což způsobuje zvýšení intrakraniálního tlaku a v důsledku toho bolest hlavy. Významné zvýšení ICP může vést k nevolnosti, zvracení, křečím a dokonce kómatu. Pacienti ve věku zaznamenávají poškození paměti a pozornost, zhoršenou schopnost zpracovávat informace získané jakýmkoli způsobem, což vede k problémům v odborných činnostech a v každodenním životě. U kojenců je pozorování klinického obrazu omezeno na úzkost, pláč, dítě může zvracet „fontánu“. Spánek dítěte je narušen, často se probouzí, je zlobivý. Jakékoli zdravotní problémy nevyžadují samoléčení, ale kompetentní diagnózu..

Diagnóza GHS

Hypertenzně-hydrocefalický syndrom je z hlediska diagnostiky poměrně komplikovaným problémem, je obtížné stanovit i předběžnou diagnózu podle vnějších příznaků a anamnézy pacienta. Jedinou věcí je vrozený hydrocefalus, v důsledku čehož je zvětšování intrakraniálního tlaku vizualizováno vnějšími příznaky: zvětšování hlavy, hlubokých očí, převislých nadočních oblouků. K nepřímé diagnostice hepatitidy C je nutné provést komplexní vyšetření:

 • Rentgen lebky pro detekci deformace kostí lebky;
 • konzultace oftalmologa pro identifikaci otoku sliznice, vaskulárních změn;
 • echoencefalografie.

Přesná diagnostika, která může ukázat zvýšení objemu mozkomíšního moku a zvýšení intrakraniálního tlaku, se provádí pouze ve specializovaných zdravotnických zařízeních zapojených do neurochirurgie. Ale protože GHS je jen syndrom způsobený nějakou patologií nebo nemocí, je nutné jej ustanovit. Adekvátní léčba hepatitidy C je založena na léčbě základního onemocnění nebo patologie.

Důsledky GHS

Hypertenzně-hydrocefalický syndrom u novorozenců je nebezpečný stav, který může vést k postižení a smrti dítěte. Vývoj intrakraniálního tlaku vede k poškození mozkové tkáně nebo jejích membrán. Možná příčina GHS je ovlivněna kořenovou příčinou hydrocefalu a mozkové hypertenze. Může to být rychlé absolvování s vysoce kvalitní léčbou a nesmí způsobit vážné následky, ale může mít vážnou patologii vývoje mozku, což v každém případě vede k beznadějné předpovědi.

Pro dospělé je také důležitá kořenová příčina výskytu HCV a potenciál pro její odstranění. Prognóza HCV a její důsledky budou záviset na klinice základního onemocnění..

Léčba

Terapie hypertenze-hydrocefalický syndrom využívá integrovaný přístup. Léčbu předepisuje neurolog ve spojení s neurochirurgem a oftalmologem. Pacientovi jsou předepisovány léky, které uvolňují přebytečnou mozkovou tekutinu - speciální diuretika, nootropická léčiva, která zlepšují mozkovou cirkulaci, sedativa. Předepsány jsou také masáže a fyzioterapeutické procedury. V extrémních případech je léčba prováděna chirurgickým zákrokem. Protože prognóza GHS může být kritická, je nutné přijmout včasná opatření, jak se zbavit hydrocefalu a mozkové hypertenze, a odstranit příčiny, které je způsobily.

Hypertenze-hydrocefalický syndrom je závažným zdravotním problémem pro dospělého i pro dítě. Může nastat z různých důvodů a může mít obtížnou prognózu léčby a následků. Nemůžete ignorovat primární příznaky - bolesti hlavy, podrážděnost, pláč a náladu. Kompetentní vyšetření a včasná léčba vyřeší problém s nejméně patologickými důsledky.

Hypertenzní syndrom v léčbě dospělých

Hypertenzivní hydrocypální syndrom se nazývá narušení funkčnosti mozku, ke kterému dochází v důsledku nadměrné akumulace mozkomíšního moku nebo mozkomíšního moku v mozkových komorách. V důsledku hypertenzního hydrocefalického syndromu dochází ke zvýšení intrakraniálního tlaku.

Charakteristickým rysem této diagnózy je to, že je často diagnostikována v zemích bývalého Sovětského svazu a v jiných cizích zemích je tato diagnóza považována za známku závažnějších onemocnění nervového systému..

Abyste lépe porozuměli významu tohoto problému, musíte vědět, co znamenají následující pojmy:

Hypertenze - zvýšený intrakraniální tlak způsobený hydrocefalem;

Hydrocephalus - nadbytek tekutiny míchy nebo mozkomíšního moku.

Hlavní příčiny hypertenze-hydrocefalický syndrom:

 • špatná dědičnost;
 • porodní komplikace;
 • předčasnost;
 • neuroinfekce (např. meningitida, encefalitida);
 • mozkové nádory;
 • poškození lebky nebo mozku;
 • mozková krvácení;
 • různé patologie
 • snížení vaskulárního tónu.

Hypertenzní hydrocefalický syndrom lze rozdělit do tří poddruhů, které se liší v průběhu onemocnění a klinickém obrazu, jakož i léčebné metody a závisí na věku zamýšleného pacienta..

Typy hypertenze-hydrocefalický syndrom:

 1. Hypertenzní hydrocefalický syndrom u novorozenců;
 2. Hypertenzní hydrocefalický syndrom u dospělých;
 3. Hypertenzní hydrocefalický syndrom u dětí ve věku od 3 do 12 let.

Hypertenzní hydrocefalický syndrom u dětí a dospělých

Příčiny získaného hypertenzního hydrocefalického syndromu u dětí a dospělých:

 • zhoršený metabolismus;
 • maligní nádory nebo hematomy v mozku;
 • hypertenze
 • předchozí mrtvice;
 • malárie;
 • encefalitida;
 • porušení integrity lebky, pád fragmentů lebky do mozku;
 • parazitární cysty.

Hypertenzní hydrocefalický syndrom u kojenců

Nejčastěji se projevuje u novorozenců z vrozených důvodů. Někdy je diagnostikován v lůně. Výskyt této komplikace u plodu je spojen s odchylkami v jeho vývoji.

Hlavní příčiny hydrocefalického syndromu u novorozenců:

 • přítomnost chronických chorob v matce;
 • přítomnost infekčních nebo virových chorob u matky během těhotenství;
 • ztráta vody více než 12 hodin před dodáním;
 • nedostatek kyslíku v děloze;
 • předčasné nebo pozdní narození;
 • problémy s kardiovaskulárním systémem;
 • abnormality vývoje dítěte v děloze;
 • zpomalení vývoje plodu;
 • poranění hlavy u dítěte, která byla přijata v lůně nebo při porodu;
 • mechanické poškození plodu.

Zeptejte se svého lékaře na vaši situaci.

Příznaky hypertenze-hydrocefalický syndrom u dětí a dospělých

Příznaky získaného hydrocefalického syndromu u dětí a dospělých se liší.

Příznaky hydrocefalického syndromu u dětí od 3 do 12 let:

 • v dopoledních hodinách často bolí hlava, dočasně se ztratí orientace v prostoru;
 • dítě je znatelně letargické, slabé a neustále chce spát;
 • kůže dítěte je bledá, má nezdravý vzhled;
 • projevuje se strabismus;
 • pozornost je snížena, objevují se problémy s pamětí;
 • nesnášenlivost jasného světla a hlasitých zvuků;
 • svalový tón se zvyšuje.

Příznaky hydrocefalického syndromu u dospělých:

 • hlavním příznakem je výskyt záchvatů silné bolesti hlavy;
 • nevolnost a zvracení, které se systematicky opakují;
 • zrakové postižení;
 • křeče, ztráta vědomí a v nejzávažnějších případech - kóma.

Příznaky hydrocefalického syndromu u novorozenců:

Příznaky hypertenzního hydrocefalického syndromu u novorozenců jsou poměrně výrazné, takže mladí rodiče mohou mít podezření, že se něco stalo.

Hlavní příznaky jsou:

 • silný růst obvodu hlavy přesahující 1 cm za měsíc;
 • napjatý fontanel;
 • špatná chuť k jídlu a spánek;
 • časté plivání;
 • neustálý pláč bez příčiny;
 • zvýšený svalový tonus;
 • křeče a třes končetin. Dříve jsme zde psali o rozdílu mezi záchvaty a chvěním.
 • snižování žáků, šilhání.

Stojí za zmínku, že tato diagnóza je často vytvářena nepřiměřeně. Proto je vhodné, aby mladé matky konzultovaly několik lékařů.

Léčba hypertenze-hydrocefalický syndrom

Protože léčba hydrocefalického syndromu je komplexní a má řadu vedlejších účinků, měla by být zahájena po přesné diagnóze a důkladném vyšetření pacienta pomocí speciálního vybavení. Toto není případ, kdy můžete předepsat léčbu „pro prevenci“, protože existuje riziko nepřiměřeného poškození zdraví.

Léčebné metody:

 1. Použití speciálních léčiv v kombinaci s masáží a fyzioterapií;
 2. Chirurgická intervence (obtok nebo odstranění novotvaru, který interferuje s odtokem tekutiny).

Stanovení diagnózy

Diagnostické metody:

 • vyšetření očí očí;
 • nukleární magnetická rezonance, stejně jako počítačová tomografie;
 • provedení defektu pro měření tlaku, nejspolehlivější metody.

Diagnóza tohoto syndromu u kojenců zahrnuje další metody:

 • neurosonografie - ultrazvukové vyšetření mozku skrze fontanel;
 • měření růstu hlavy.

Komplikace a prognóza hypertenzně-hydrocefalického syndromu

Nejpříznivější prognóza pro děti od narození do jednoho a půl roku, protože v tomto věku poskytuje léčba nejlepší výsledky. Se správnou diagnózou a včasnými opatřeními je možné zcela vyléčit hydrocefalický syndrom a zajistit normální vývoj dítěte v budoucnosti.

Pro dospělé a děti od 3 do 12 let závisí prognóza na příčinách a správnosti, jakož i na včasnosti léčby..

GHS může vést k následujícím komplikacím:

 • ztráta sluchu a zraku;
 • zpoždění mentálního a fyzického vývoje;
 • epilepsie;
 • kóma;
 • ochrnutí;
 • fekální a močová inkontinence;
 • smrt.

Hypertenzivní syndrom je stav charakterizovaný stabilním zvýšením intrakraniálního tlaku. Co to znamená? Tlak v tomto stavu je distribuován v lebce a ovlivňuje absolutně všechny části mozku. Podle statistik je tento typ patologie charakteristický hlavně pro muže. V dětství však tato nemoc postihuje dívky i chlapce stejně.

Proč se nemoc objevuje

Takže další podrobnosti. Hypertenzivní syndrom se vyvíjí na pozadí jiných nemocí. Mezi nimi:

 • infekční a virové léze membrány a samotného mozku;
 • zranění hlavy;
 • porušení odtoku žilní krve;
 • mozkový edém;
 • osteochondróza;
 • hydrocefalus;
 • prodloužené bezvodé období nebo hypoxie;
 • komplikace po porodu a pozdním těhotenství;
 • novotvary.

Klinický obraz u dospělých

Příznaky projevu patologie v dětství a dospělosti jsou téměř stejné. Nejzákladnější věc, která sjednocuje nemoc v různém věku, jsou silné bolesti hlavy. Bolest lze charakterizovat jako trhání a prasknutí. Při fyzické námaze je pozorována zesilující bolest. V tomto bodě jsou také pozorovány další příznaky, je narušena termoregulace těla, zrychleno dýchání a je možný výskyt srdečních bolestí. Bolesti hlavy z velké části postupují brzy ráno a večer. Důvod je jednoduchý, když je lidské tělo ve vodorovném stavu. Cerebrospinální tekutina se aktivně uvolňuje, přičemž snižuje absorpci, což přispívá ke zvýšení intrakraniálního tlaku.

Jiné příznaky

Pacienti mají také řadu dalších příznaků. A to:

 • Nevolnost, často se mění v zvracení. Tento příznak se nejčastěji projevuje ráno;
 • Pacient se obvykle unaví velmi rychle a rychle, i když fyzický nebo intelektuální stres prakticky chybí. Zvýšená nervozita;
 • Hypertenzivní syndrom je obvykle doprovázen vegetativní vaskulární dystonií. A to jsou rozdíly v krevním tlaku, zvýšený srdeční rytmus, zvýšené pocení a častá předsynkopie;
 • Pacient má zpravidla pod očima modré kruhy. Takový příznak nemá nic společného se životním stylem. Pokud natáhnete potemnělou pokožku kolem očí, pak jsou jasně viditelné rozšířené malé cévy;
 • Téměř úplně chybí sexuální touha;
 • Se změnou atmosférického tlaku se stav pacienta zhoršuje, to znamená, že se stává meteosenzitivním;
 • V pozdějších stádiích onemocnění jsou pozorovány duševní poruchy, které se projevují změnami osobnosti a snížením inteligence;
 • Brady nebo tachykardie se mohou objevit také v pozdních stádiích onemocnění..

Záchvaty v pozdějších stádiích se vyvíjejí podle následujícího vzorce - nejprve se pacient cítí „omráčený“, pak se pravidelně zastavuje. Nakonec vše může skončit kómatem.

Mělo by být zřejmé, že popsané příznaky intrakraniální hypertenze jsou subjektivní a nepotvrzují přítomnost onemocnění. Osoba může mít podezření na přítomnost určitého problému a měla by se poradit s lékařem, který provede diagnózu na základě výsledků diagnostických opatření.

Charakteristické rysy hypertenzního syndromu v dětství

Co stojí za to říci o dětech? Hypertenzivní syndrom u dětí se obvykle vyvíjí proti intrauterinní hypoxii nebo po porodu. Existuje řada dalších důvodů pro vývoj onemocnění:

 1. předčasnost plodu;
 2. snížení průtoku arteriální krve a v důsledku toho ischemické poškození mozku;
 3. infekce během vývoje plodu;
 4. vrozené vady mozku;
 5. intrakraniální krvácení.

Příznaky v dětství

Nemoc je nutně doprovázena silnými bolestmi hlavy. V raném věku se děti se syndromem obvykle chovají velmi neklidně, pravidelně plačou a špatně spí. Při exacerbaci se může objevit nevolnost a zvracení. Hlavní věc je, že při léčbě intrakraniálního tlaku nijak neovlivňuje duševní vývoj dítěte.

Ve vyšším věku jsou bolesti hlavy zpočátku charakterizovány periodickými útoky, v průběhu času je dítě neustále narušováno. Exacerbace pozorovaná po cvičení.

U nemocného dítěte lze pozorovat nárůst safénových žil v přední oblasti a kolem chrámů. Je dokonce možné zvětšit velký fontanel a švy mezi malým fontanelem a kostmi lebky mohou být otevřeny. Hlava dítěte je zpravidla neúměrně velká a roste mnohem rychleji, než by měla být.

Hypertenzní syndrom u dospělých a dětí může být doprovázen symptomem Grefa. To znamená, že na duhovce oka je pozorován pruh proteinu.

Diagnostika

Důležitý bod. Diagnóza s podezřením na hypertenzní syndrom není snadný úkol. Pro přesné měření intrakraniálního tlaku je nutné vložit speciální jehlu přímo do tekutinových dutin lebky nebo do oblasti páteřního kanálu. Ale takový postup je docela nebezpečný a komplikovaný. V důsledku toho se tato metoda diagnostiky používá pouze v extrémních případech. A diagnózu lze potvrdit dalšími objektivními příznaky:

 • Zakřivení a rozšíření žil v pozadí. Tento příznak téměř 100% vám umožňuje souhlasit s diagnózou;
 • Pomocí ultrazvukového vyšetření krevních cév se můžete dozvědět o porušení odtoku krve z lebky;
 • Zobrazování magnetickou rezonancí a počítačová tomografie umožňují zjistit, zda dochází k expanzi dutin v mozku, zda je mozková látka vzácně podél okraje komor;
 • Echoencefalografie je navržena tak, aby posoudila stav mozku v důsledku zvýšeného intrakraniálního tlaku.

Vážnost

Hypertenzivní syndrom - ICD kód 10, má 3 fáze. Hodnotí se podle úrovně systolického a diastolického tlaku. Zohledňuje se také odchylka od normy během dne. Fáze syndromu odrážejí dočasné a následné změny v těle..

Zvažte, co je syndrom hypertenze, příčiny, příznaky, diagnostické metody, léčebné vlastnosti u dětí a dospělých, komplikace patologie, prevence, prognóza.

Mechanismus výskytu

Hypertenzní syndrom je patologický stav charakterizovaný zvýšenou tvorbou mozkomíšního moku (mozkomíšního moku) v meningech a komorách. Důsledkem je zvýšení intrakraniálního tlaku (ICP) se změnou mozkové hemodynamiky. ICP je vždy známkou vážné nemoci.

Mozek má nejrozvinutější cévní síť. Uvnitř komor se vytvoří mozkomíšní tekutina, která pak cirkuluje mezi meningy. Stálost systému je podporována lymfatickou tvorbou a lymfatickým výtokem: stará tekutina je neustále nahrazována novou. Pokud však dojde k narušení výtokového procesu nebo k hypersyntéze mozkomíšního moku při nesprávné absorpci, hromadí se v komorách a způsobuje zvýšení intrakraniálního tlaku. Existuje hypertenze, nebezpečný syndrom, debutující v každém věku.

Prvky patologie u dětí

Vysoký ICP u dětí je rozdělen na hypertenzně-hydrocefalický syndrom novorozenců a starších dětí. První je výsledkem vrozené patologie, je velmi obtížné diagnostikovat kvůli neschopnosti dítěte vyprávět o svých pocitech. Častěji se patologie vyskytuje u předčasně narozených dětí. Lékaři se řídí pouze vnějšími známkami a stížnostmi mámy. Vizuálně: dítě má rostoucí fontanel, otevřené stehy lebky. S přidáním hydrocefalu roste objem hlavy nepřiměřeně.

Ale intrakraniální tlak není příčinou mentální nebo fyzické retardace, dítě se prostě chová neklidně, neustále pláče, jeho tělo je stísněné, spontánní zvracení se vyskytuje u fontány, odmítá prsu. To děsí rodiče a nutí lékaře přemýšlet o hypertenzní patologii..

Hypertenzní syndrom u starších dětí může mít různou závažnost, někdy spojenou s hydrocefalem. Příčinou může být trauma, virus, bakteriální infekce. Hlavním příznakem jsou silné bolesti hlavy se zvracením a závratěmi. Přes projevy příznaků je potvrzen pouze každý třetí případ ze 100. U intrakraniální hypertenze se závažnost projevů zvyšuje, bolest se zvyšuje intenzitou a objevuje se po fyzické námaze.

Příčiny výskytu

Hlavní příčinou syndromu hypertenze (a někdy hypertenze-hydrocefalický) je přetížení mozkomíšního moku. To může být důsledkem nitroděložních abnormalit nebo se může vyvinout v životním procesu..

Kongenitální

Vrozená patologie je v zásadě spojena s porušením režimu matkou během těhotenství, minulých chorob a porodních komplikací. Příčiny hypertenzního syndromu mozkomíšního moku diagnostikované u novorozenců jsou:

 • toxikóza matky v raných nebo pozdních stádiích;
 • diabetes debutovat během těhotenství - metabolické poruchy;
 • hypoxie plodu v důsledku kolísání krevního tlaku;
 • předčasnost;
 • hydrocefalus;
 • fetální infekce;
 • subarachnoidální krvácení;
 • abnormality mozku;
 • suchý porod (voda brzy odešla);
 • encefalitida;
 • dědičná predispozice.

I jednoduché porušení stravy během těhotenství může vyvolat alergie a zvýšení ICP v důsledku vasospasmu nebo změn v intrauterinním oběhu.

Získáno

Příčiny hypertenze-hydrocefalického syndromu u starších dětí nebo dospělých jsou:

 • cizí tělesa v mozku (rány);
 • infekce
 • stav po mrtvici;
 • endokrinní poruchy;
 • novotvary mozku různého původu;
 • traumatická poranění mozku, modřiny, hematomy za nimi;
 • abscesy;
 • cysty;
 • spontánní zvýšení nebo snížení tlaku;
 • hypoxie;
 • mozkový edém.

V poslední době se encyklopedie přenášená klíšťaty a borelióza staly častějšími ve středním Rusku i ve obvyklých lokalitách klíšťat: Sibiř, jižní regiony země, což také vede ke zhoršení odtoku lymfy v důsledku zánětu meningů a vzniku hypertenze, jako u dětí, tak u dospělých.

Příznaky a příznaky syndromu

Hlavním příznakem nemoci je silná bolest hlavy, která se po hyperinollaci zhoršuje, fyzická námaha, zejména spojená s nakláněním hlavy. Kromě toho je třeba poznamenat:

 • nevolnost po celý den, horší po jídle mastných potravin, následovaná spontánním zvracením;
 • narušení zrakové ostrosti, závoj před očima, dvojité vidění, snížená reakce na jasné světlo;
 • únava, kterou může nahradit náhlé vzrušení;
 • bolest páteře se svalovou slabostí;
 • hyperstezie
 • citlivost na počasí;
 • svědicí pokožka;
 • kolísání krevního tlaku;
 • tachykardie;
 • hyperhidróza.

Někdy je člověk doslova naštvaný pocitem husí kůže.

Diagnostikujte syndrom hypertenze mozkomíšního moku pomocí následujícího algoritmu:

 1. EHEG - echoencefalografie pomáhá studovat práci mozku pomocí ultrazvuku, identifikuje překážky pro odtok lymfy;
 2. rheoencephalogram - vyhodnocuje stav vaskulárního lůžka;
 3. X-lebka lebky - používá se od roku, odhaluje osteoporózu, stav stehů, velikost hlavy;
 4. MRI (NMR) a CT - skenování tkáně a kostí lebky po vrstvě pomocí vizuálního obrazu na obrazovce monitoru a ve 3D projekcích, CT také odhaduje velikost mozkových dutin (jejich zvýšení je potvrzeno vysokým intrakraniálním tlakem);
 5. EEG - studuje aktivitu neuronů, objasňuje lokalizaci patologického procesu;
 6. fundus oftalmoskopie - vizualizuje stav žil, někdy se provádí s kontrastem pro identifikaci lokalizace krevních sraženin. Norma pro nitrooční tlak je od 12 do 22 jednotek);
 7. neurosonografie - zkoumá anatomii mozku ultrazvukem, zvláště důležité u novorozenců;
 8. páteře páteře je nejspolehlivějším způsobem diagnostikování syndromu hypertenze, měří tlak mozkomíšního moku, pomáhá identifikovat nemoc a zvolit správnou léčebnou metodu. Punkci páteře provádí pouze speciálně vyškolený odborník, protože jehla je zasunuta přímo do páteře a v případě chyby existuje riziko ochrnutí.

Vlastnosti léčby u dětí a dospělých

Pokud je situace naléhavá, provádí se neurochirurgie bez ohledu na věk. Syndrom mírné mozkomíšní hypertenze je léčen konzervativně, cílem je odstranit příčinu patologie. Neustále sledované ICP.

Konzervativní

Léčba syndromu akutní hypertenze (hypertenze) se provádí pouze v nemocnici s jednotkou intenzivní péče. Sada konzervativních opatření zahrnuje intravenózní kapátka s:

 • diuretika;
 • antihypertenziva rychle působící;
 • Síran hořečnatý.

S potvrzenou infekční povahou patologie jsou antibiotika připojena k povinnému stanovení citlivosti mikrobů na ně.

Při absenci závažnosti je podobný režim pro léčbu hypertenzního syndromu u dospělých aplikovatelný doma:

 • diuretika stimulují odběry přebytečné tekutiny, předepisují thiazidy nebo smyčková léčiva: Diacarb, Hypothiazid, Furosemide, Veroshpiron;
 • antibiotika se používají k léčbě neuroinfekce, je to nezbytné po stanovení patogenu, protože s virovou etiologií jsou k ničemu: Amoxicilin, Cefuroxime, Ketonazol, Norfloxacin, Amfotericin, Clindamycin - nejnovější generace léků;
 • virus je neutralizován: Zovirax, Acyclovir, Ganciclovir, ale jejich použití je odůvodněno pouze v první den vývoje patologického procesu;
 • pokud je příčinou nádor, používají se cytostatika: jak osvědčený methotrexát, tak léky nejnovější generace - Nimustin, Temodal, Cytarabin;
 • cévní přípravky, venotonika normalizují průtok krve mozkem: Cavinton, Cinnarizine, Detralex.

Někdy se lékaři uchylují ke jmenování hormonů, jako je prednison (rezistentní zánět), Trental - jako další léčebný nástroj, který může zlepšit mikrocirkulaci v oblasti zhoršeného krevního oběhu v důsledku normalizace reologických vlastností krve.

Děti s hypertenzně-hydrocefalickým syndromem jsou zastaveny léky, které mohou odstranit nahromaděnou mozkomíšní tekutinu: Urakton, Mannitol, Spironolakton.

Poté by měl být stabilizován svalový tonus: Acefen, Nootropil, Pantogam.

Byliny, které uklidňují nervový systém a vykazují protizánětlivé vlastnosti, jsou pozadí: levandule, heřmánek, máta, brusinky. Ke zvýšení dosud nestabilní imunity se používá echinacea. Kromě toho se provádí injekce vitamínů: skupina B, C, PP.

Správná denní rutina, vyvážená strava, venkovní procházky jsou vyžadovány.

Výzva

Kromě urgentní chirurgie se praktikuje také radikální metoda s pokročilými formami patologie. Absence pozitivní dynamiky konzervativní terapie hypertenzního syndromu zahrnuje operaci - instalaci speciálních zkratů, které odstraňují mozkomíšní mok. Stav pacienta se okamžitě zlepšuje: zrak je obnoven, bolesti hlavy zmizí.

Komplikace, prognóza

Syndrom hypertenze-mozkomíšního moku v jakémkoli věku je nebezpečný s následujícími komplikacemi:

 • fatální kóma;
 • debut epilepsie;
 • ztráta sluchu, zraku;
 • ochrnutí;
 • enuréza (inkontinence), fekální inkontinence (encopresis);
 • zpoždění ve fyzickém, duševním vývoji (pokročilé formy patologie).

Prognóza závisí na stupni poškození mozku, hlavní příčině. Úplné zotavení je možné pouze s diagnózou problému v raných stádiích a včasnou a přiměřenou léčbou.

Materiál připravený autory projektu
podle redakčních zásad webu.