Obecná charakteristika aneuryzmat srdce a jejích struktur: co to je a jak se projevuje?

Kategorie: Aneuryzma srdce

Aneurysmální expanze srdce je skupina nemocí, které se liší formou, mechanismem výskytu a průběhem. Většina aneuryzmat je detekována u lidí nad 50 let.

Charakteristiky patologie jsou vymazaný průběh, souvislost s jinými srdečními chorobami a významný vliv na přísun krve do vnitřních orgánů.

Co to je?

Aneurysma srdce je omezená expanze jedné z jeho dutin, způsobená anatomickou nedostatečností stěn jeho komor a nezúčastňujících se kontrakcí. V levé komoře se vyvíjí více než 90% formací. Průměr se pohybuje od 2 mm do 20 cm. Přečtěte si více o aneuryzmě levé komory zde..

Rozdíly od vaskulárních onemocnění

Aneuryzmy srdce mají následující rozdíly od vaskulárních:

 • Většina z nich je spojena s infarktem myokardu;
 • Zřídka zůstávají asymptomatické (s výjimkou těch, které se nacházejí v meziobratlové přepážce);
 • Jsou představovány ztenčenou vrstvou vláknité nebo jizvové tkáně;
 • S progresivním průběhem způsobují změny ve všech srdečních hemodynamikách, a nejen zvýšení komory.

Důvody

Časté příčiny aneuryzmy v srdci u dospělých:

Nemoc může být vrozená. Důvody:

 • Defekty strukturálních genů endotelu;
 • Svalová dysplazie;
 • Vrozené srdeční vady;
 • Předčasnost;
 • Velké ovoce;
 • Patologie těhotenství matky.

Důvody pro děti:

 • Divertikulum levé komory;
 • Dysplazie a systémová onemocnění pojivové tkáně;
 • Virová myokarditida;
 • Plané neštovice;
 • Adenovirová infekce;
 • Nedostatek draslíku a hořčíku.

Mechanismus vývoje

Vrozená aneuryzma srdce se vyvíjí pod vlivem vadných strukturálních proteinů: místo třívrstvé srdeční stěny se u novorozenců vyvíjí nová vrstva pojivové tkáně, která není schopna stahovat. Vlivem krevního tlaku se defektní oblast rozšiřuje a začíná vyčnívat směrem k nejnižšímu tlaku.

Získané formy jsou výsledkem traumatického poškození srdce. Ihned po poranění se v lézi vytvoří jemná pojivová vlákna, která se postupně nahrazují jizvou. Jizva není schopna elastické expanze, proto se stává tenčí a vyčnívá pod vlivem průtoku krve a vytváří výčnělek.

Po infarktu

Srdeční aneuryzmy po infarktu jsou posttraumatické. Po vytvoření nekrózy prochází mrtvá část myokardu lýzou a destrukcí, což vede k lokálnímu změkčení srdečních vláken.

Poté se v ohnisku vytvoří nová pojivová vlákna, zbavená svalové vrstvy a pružnosti. Pod vlivem srdečních kontrakcí se stěna vytvořené jizvy ztenčí a vyčnívá..

Prognóza je nepříznivá. Nebezpečí je vyjádřeno v možnosti průniku do tamponády srdce.

Akutní, subakutní a chronické formy

 1. Akutní rozmanitost je charakteristická pro první dva týdny po působení traumatického faktoru. Může to být pravda a nepravda ve tvaru - ve tvaru pytle nebo vřetena (zde se dozvíte o všech typech a formách aneuryzmat). Kurz je akutní. Místo ischémie se zvětší, zvětší a vyvolá bolest za hrudní kostí. Horečka je možná. S komplikovaným průběhem se vyvíjí akutní srdeční selhání. Léčba je zaměřena na stabilizaci životních funkcí - dýchání a krevní oběh..
 2. Subakutní forma je charakteristická pro 3-8 týdnů nemoci. Kurz je vymazán, bolestivé útoky jsou periodické, střední intenzity. Oblast lézí je omezená, začíná se tvořit jizvová tkáň. Léčba je zaměřena na snížení bolesti, udržení srdečního výdeje a krevního tlaku..
 3. Chronická fáze začíná od 9 týdnů. Výstupek je představován zředěným vláknitým vakem, ve jehož stěně mohou být stanovena svalová vlákna. Trombóza je charakteristická. Kurz je určen chronickým srdečním selháním. Léčba je zaměřena na kompenzaci funkce levé komory a brání vzniku otoků.

Diagnostické metody

Diagnóza je založena na historii a vizualizaci léze. Při provádění komplexního zkoumání jsou pozorovány následující výsledky:

 • Rozhovor. Stížnosti jsou nespecifické, s velikostí aneuryzmatu do 3 mm - chybí. Pacienti naznačují srdeční infarkt, bolest za hrudní kost, těžkost na hrudi, nucenou polohu vsedě, otok, zvýšení břicha;
 • Objektivní vyšetření. Zvýšení hranic relativní otupělosti srdce (detekováno nárazem), systolický šepot nad promítáním (detekováno auskultací);
 • Roentgenografie. Zvýšení srdečního stínu s posunem plic na straně léze; parietální hematom;
 • EKG. Posun osy srdce doprava nebo doleva, v závislosti na umístění léze, extrasystolů, tachykardie, fibrilace, snížení napětí R vlny, patologické Q vlny, posun ST segmentu pod isolinem;
 • Ultrazvuk srdce. Identifikace přesné lokalizace aneurysma, dyskineze postižené oblasti, snížení srdečního výdeje a rázové síly levé komory;
 • Barevné mapování vám umožňuje určit plnění aneuryzmatu krví, trombózou;
 • Srdeční katetrizace. Potvrzení prasknutí srdeční stěny volným průchodem katétrem;
 • Ventriculography. Stanovení přesné polohy, tvaru a velikosti léze;
 • CT skenování (MRI). Stanovení stadia infarktu myokardu, lokální edém, tloušťka tkáně jizvy, parietální hematom.

Příznaky lokalizace

Zvažte příznaky a diagnostické příznaky srdečních aneuryzmat (včetně EKG) v závislosti na umístění v srdečním svalu.

Aneuryzma pravé nebo levé srdeční komory. Frekvence na 100 000 obyvatel - 14–16 případů.
KlinikaCharakteristické rysyDiagnostické výsledky
Bolest za hrudní kost, ztráta vědomí, nucené postavení, otok, dušnost, bledá nebo namodralá kůžeV 95% případů existuje souvislost se srdečním infarktem, progresivním průběhem, rychlým připevněním kardiopulmonálního selháníSrdce ve tvaru boty (radiografie), „Frozen EKG“ - elevace ST segmentu po dobu delší než 6 týdnů, hluboká Q vlna, tachyarytmie; lokální edém a ztenčení ventrikulární stěny (CT), dys- nebo akineze postižené oblasti (ultrazvuk)
Aneuryzma pravé nebo levé síně. Frekvence na 100 000 obyvatel - 4–5,5 případů.
KlinikaCharakteristické rysyDiagnostické výsledky
Chybějící nebo opotřebované. Stížnosti na dušnost, přerušení práce srdce, bušení srdceCharakteristickým rysem je dlouhodobý vymazaný průběhZvětšení síňového oblouku (rentgen), extrasystoly, fibrilace, dvoufázová P vlna (ECG), dyskineze, parietální tromb (ultrazvuk)
Aneuryzma sinusu Valsalvy. Frekvence na 100 000 obyvatel - 0,1–0,5 případů.
KlinikaCharakteristické rysyDiagnostické výsledky
Ataky bolesti způsobené ischemií koronárních tepen, ztráta vědomíSpojování sekundární aortální nedostatečnosti, infarkt myokarduPatologický výčnělek v kořeni aorty (radiografie), ischemie myokardu (pokles ST segmentu, Q vlna na EKG), koronární nedostatečnost (koronarografie)
Aneuryzma srdečního septa (interventrikulární, síňová) u dospělých a dětí. Frekvence na 100 000 obyvatel - asi 12 případů.
KlinikaCharakteristické rysyDiagnostické výsledky
Je-li ovlivněn MPP, asymptomatický průběh, MZHP - edém, bolest za hrudní kost, zvýšení břicha, dušnostBenigní průběh v případě poškození MPP, s porážkou MJP - včasný vývoj selhání pravé komoryPředsíňové extrasystoly, fibrilace síní a flutter, bifázická P (ECG), dyskineze (ultrazvuk), lokální edém, trombóza (CT), ruptura (katetrizace)

Falešné aneuryzmy srdce

Falešné výčnělky se vytvářejí podruhé po zranění nebo infarktu myokardu. Představují rupturu stěny (obvykle levé komory) s tvorbou hematomu omezeného na perikard. Pacienti si stěžují na dušnost, tlak na hrudník, palpitace.

Volba taktiky léčby

O tom, jak léčit srdeční aneurysma, rozhoduje lékař na základě stížností pacienta a velikosti léze. S uspokojivým stavem a malým vzděláním se provádí konzervativní léčba. Použité skupiny drog:

 • Blokátory;
 • Antiarytmika;
 • Diuretika;
 • Symptomatická terapie (léky proti bolesti, nitroglycerin, kardioprotektory).

Indikace k operaci srdečních aneuryzmat:

 • Stížnosti
 • Mdloby;
 • Hrozba prasknutí;
 • Riziko vzniku falešné aneuryzmy;
 • Kombinace se srdečními vadami;
 • Porucha pravé komory;
 • Snížený objem mrtvice a srdeční výdej.

Druhy chirurgické léčby:

 • Resekce aneuryzmy;
 • Šití vady stěny;
 • Trombektomie
 • Odstranění části srdeční komory;
 • Cooley Septoplasty.

Pokud je novorozenec nebo starší dítě nemocné

Při diagnostice novorozence je upřednostňována nastávající péče, která je spojena s vysokým rizikem chirurgického zákroku. Konzervativní terapie se provádí za účelem odstranění příznaků a přípravy na chirurgický zákrok. Dávky se počítají podle hmotnosti dítěte. Po dosažení 5-7 let, otázka chirurgického zákroku.

U dětí je léčba zaměřena na eliminaci výčnělků a korekci průvodních vad. V nepřítomnosti stížností je terapie konzervativní. S rozvojem dušnosti, otoků a plicní hypertenze se provádí excize výčnělku a šití srdeční stěny.

Co je nebezpečné: možné důsledky

Důsledky bez léčby:

 • Kardiopulmonální selhání;
 • Trombóza;
 • Tromboembolismus v cévách plicního oběhu;
 • Arytmie;
 • Tamponáda srdce;
 • Komorová fibrilace.

Komplikace po léčbě jsou pozorovány u 3-5% případů:

 • Traumatické poškození myokardu;
 • Arytmie;
 • Syndrom nízkého vyhazování;
 • Švy.

Jak žít s aneuryzmou srdce?

Při stanovení diagnózy je nutné se zaregistrovat u kardiologa. Pravidelné odborné prohlídky a dynamické monitorování přispívají k prevenci komplikací (ultrazvuk, EKG). Je třeba vyloučit konzumaci alkoholu, kouření a profesionální sport. Odstraňte smažené, slané pokrmy, polotovary, produkty s transgenními tuky ze stravy, omezte sladká jídla a pečivo.

FAQ

 • Berou srdce do armády s aneuryzmou? Aneuryzma WFP není kontraindikací vojenské služby. V ostatních případech jsou neléčení pacienti osvobozeni od armády, léčeni jsou identifikováni v rezervní kategorii.
 • Dává invalidita? S rozvojem kardiopulmonálního selhání, tromboembolie, plicní hypertenze se stanoví postižení. Kategorie je stanovena individuálně..
 • Jak se mění kvalita života? Kvalita života klesá s rozvojem srdečního selhání, arytmií, fibrilací, trombózou.

Praktické rady pro rodiče, pokud je dítě nemocné

 1. Zaregistrujte dítě u kardiologa.
 2. Denně pozorujte jeho pohyblivost, chuť k jídlu, celkový stav.
 3. Kontrolní přírůstek hmotnosti.
 4. Chcete-li zabránit sezónním infekcím (brát multivitaminy, hořčík, draslík).
 5. Omezte fyzickou aktivitu.
 6. Vyloučit zranění.
 7. Pokud se objeví dušnost, cyanóza, mdloby - okamžitě vyhledejte pomoc.

Srdeční aneuryzma - skupina patologických stavů, které se vyskytují primárně nebo na pozadí kardiologické patologie. Výčnělek jedné ze srdečních stěn vede k narušení hemodynamiky a projevuje se celou řadou nespecifických stížností. Léčba je dána průměrem vzdělání, věkem a stížnostmi pacienta. Většina pacientů má chirurgickou korekci v kombinaci se současnou terapií srdečních chorob..

Náhodný nález je asymptomatická aneuryzma MJP: stojí za to se starat o diagnózu u dětí a dospělých?

V závislosti na účinku na hemodynamiku se anomálie a malformace srdce obvykle dělí na „velké“ a „malé“. Ve skupině malých...

Vzácná srdeční abnormalita - aneuryzma MPP: co to je a jak s tím žít?

Aneuryzma síňových sept je vzácná srdeční abnormalita. Izolovaný výstupek ve směru jedné z předsíní je malé srdeční onemocnění,...

Vývoj nebezpečné komplikace po infarktu - aneuryzma levé komory. Moderní léčebné přístupy

Srdeční onemocnění, při kterém je postižen myokard komorových komor, je komplikováno řadou nevratných sekundárních onemocnění. Jednou z těchto podmínek je vývoj...

Odhalená aneuryzma srdce: chirurgie jako nejúčinnější šance na spásu

Ve většině případů je léčba srdeční aneuryzmy rychlá. Pro stabilní malé formace, které nejsou doprovázeny příznaky poruch oběhu, jsou možné taktiky. V závislosti na typu výčnělku, jeho velikosti a stavu pacienta se volí otevřená nebo uzavřená metoda tlakové, plastové nebo stěny výztuže.

Je možné bez chirurgického zákroku odstranit aneuryzma srdce

Neexistuje léčba léků na srdeční aneurysma. Možná náhodná detekce této formace u pacientů bez příznaků srdeční patologie. Taková aneuryzma bez známek nemoci a hrozby ruptury lze považovat za indikaci pro dynamické sledování pacienta.

Musíte pochopit, že přítomnost jakéhokoli výčnělku stěny srdce je potenciální hrozbou pro život, proto se ve většině případů doporučuje jeho odstranění..

Indikace pro povinný chirurgický zákrok jsou:

 • velké formace sakrálního a houbového tvaru, "aneuryzma v aneuryzma";
 • riziko prasknutí s jakoukoli odrůdou;
 • riziko tromboembólie v důsledku uvolněné krevní sraženiny v dutině;
 • postupné zvyšování velikosti;
 • arytmie a / nebo srdeční selhání, které nelze léčit léky;
 • přítomnost snížené kontraktilní funkce levé komory nebo fixních míst se zvýšením jejího objemu;
 • falešné a vrozené formy.

A zde je více o aneuryzmě sinusu Valsalvy.

Kontraindikace pro chirurgii

Při akutní aneuryzmě s hrozbou prasknutí se operace provádí podle životních indikací. Při plánované léčbě mohou být kontraindikace pro odstranění:

 • závažné jaterní a renální selhání;
 • akutní infekce;
 • zhoubné novotvary;
 • vysoký stupeň plicní hypertenze;
 • fáze 3 cirkulačního selhání;
 • dekompenzovaný průběh diabetu;
 • nadměrné riziko podávání léků pro celkovou anestezii;
 • senilní věk;
 • nedostatek životaschopných svalových vláken v blízkosti aneurysmatu;
 • akutní a subakutní období infarktu myokardu;
 • extrémně nízký srdeční výkon.

Některé z těchto stavů jsou dočasné a kontraindikace jsou relativní, lze je upravit před operací. V každém případě bude léčebná taktika stanovena individuálně na základě hrozby aneuryzmy pro zdraví a život pacienta..

Podívejte se na video o aneuryzmě a jeho důsledcích:

Možnosti odstranění

Chirurgický zákrok na aneuryzma zahrnuje vyjmutí vaku, zesílení stěny nebo šití. Výběr metodiky závisí na konfiguraci vzdělávání, lokalizace a souvisejících nemocí.

Poškození levé komory

Při vyčnívající zdi v této oblasti se používají následující typy operací:

 • vyjmutí vaku otevřeným nebo uzavřeným způsobem, zesílení švu syntetickými materiály, clona membrány; provádí se při připojení k kardiopulmonálnímu obtokovému stroji (vhodné pro velké, pytlovité nebo hubovité formy);
 • nanesení náplasti na vak (častěji s difúzní tvorbou bez krevních sraženin uvnitř);
 • šití s ​​ponořením stěny do mezikostálních svalů nebo jiných tkání (s náhodnými malými aneuryzmy).

Po odstranění je plastická chirurgie prováděna lineárním způsobem (jednoduchý šev ve dvou řadách), šicí kabel s napínací šňůrou se stahováním, syntetická náplast umístěná uvnitř komory nebo zvenku. Používání klapky na plastu je slibná metoda, protože v budoucnu je myokard dobře zásoben krví.

Charakteristikou operací se srdeční aneuryzmou je časté současné štěpování koronárního bypassu a náhrada chlopně za srdeční vady.

S proliferací v interventrikulárním septu

Operace se provádí na otevřeném srdci. Incize prochází v pravé komoře. Aneurysm je šitý na samém základu s malými výstupky. V tomto případě je dostatečné těsné pletení švů ve tvaru U na těsnění ze syntetických materiálů. Pokud má formace velký průměr, je vyříznuta a místo defektu je lemována umělá tkáň nebo pacientova vlastní tkáň..

Zotavení po

V pooperačním období je pacient sledován na jednotkách intenzivní péče nebo na jednotkách intenzivní péče, kde je monitorováno EKG, krevní tlak a denní výdej moči. V prvních dnech se provádí respirační gymnastika, aby se zlepšil výtok sputa, poté se povolí lehké pohyby paží a nohou, masáž končetin.

Jídlo by mělo být lehké, zlomkové. Doporučujeme rozdrobit cereálie, vegetariánské polévky, parní masové kuličky z ryb a libové maso. Režim pití je určen přítomností nebo nepřítomností stagnujících procesů. Provádí se denní inhalace kyslíku a čerpání přebytečné tekutiny z pleurální dutiny drenáží..

Po stabilizaci kardiovaskulárního systému jsou pacienti propuštěni domů. Je prokázáno, že užívá léky k udržení krevního tlaku v rozmezí 130-140 / 90 mm Hg. Art., Protidestičková činidla, vazodilatátory, ACE inhibitory ke snížení zátěže srdce.

Postupně se pod kontrolou EKG provádí expanze motorického režimu, nejprve můžete obvykle použít pouze chůzi.

Možné komplikace a prognóza

V pooperačním období mohou být možné následky:

 • snížení srdečního výdeje v důsledku zmenšení dutiny levé komory;
 • infarkt myokardu;
 • poruchy rytmu - fibrilace síní, extrasystoly, záchvaty tachykardie;
 • krvácení z rány;
 • hnisání a divergence stehů;
 • stagnace v plicní tkáni, pneumonie;
 • selhání ledvin;
 • ucpání mozkových cév, ledvin, plic, střev s rozvojem srdečních záchvatů těchto orgánů.

A tady je více o srdeční aneuryzmě u dětí.

Bez chirurgického zákroku je šance na život poměrně nízká, zejména s rozvojem srdečního selhání. Je prokázáno, že po zjištění aneuryzmy po infarktu je průměrná délka života u neoperovaných pacientů přibližně 2 až 3 roky.

Pozitivnější průběh je charakteristický pro ploché chronické formace, které nejsou doprovázeny komplikacemi. Včasná chirurgická intervence, zejména radikální odstranění aneuryzmatického výčnělku, výrazně zlepšuje prognózu pacientů.

Vážnou komplikací je srdeční aneuryzma po infarktu. Prognóza je po operaci výrazně zlepšena. Někdy je léčba prováděna lékařsky. Kolik lidí žije s aneuryzmou po infarktu?

Pokud dojde k zánětu aortální aneuryzmy, může chirurgický zákrok zachránit život. Pacient by měl vědět, jaké operace jsou prováděny, důležité ukazatele pro chirurgický zákrok, rehabilitaci a prognózu po, důsledky zákroku. A také o životním stylu a výživě po. Jaké jsou typy náhrady aorty, aneuryzma protézy a komplikace po ní. Kolik je endovaskulární protetika.

Pokud se vytvořila srdeční aneuryzma, mohou být příznaky podobné normálnímu srdečnímu selhání. Příčiny - infarkt, vyčerpání stěn, změny krevních cév. Nebezpečným důsledkem je přestávka. Čím dříve je diagnóza stanovena, tím větší je šance.

Aneuryzma srdce u dětí (MPP, interventrikulární septum) se může objevit v důsledku poruch, intoxikací během těhotenství. Příznaky lze zjistit pravidelným vyšetřením. Léčba může zahrnovat léky nebo chirurgický zákrok..

Pokud je detekována aortální aneuryzma, je život pacienta ohrožen. Aby bylo možné zahájit léčbu co nejdříve, je důležité znát příčiny a příznaky jejího projevu. To je v podstatě operace. Může být diagnostikována břišní, hrudní a vzestupná aortální ruptura..

Resekce aneuryzmatu se provádí pro život ohrožující cévní patologie. Resekce břišní aorty s protetikou zabraňuje nadměrnému krvácení a smrti pacienta.

V důsledku strukturálního narušení, rozšíření aortální stěny se může vyvinout aneuryzma Valsalvy sinus. Vyšetření s podezřením musí být provedeno co nejdříve, počínaje echokardiografií. Léčba zahrnuje šití aortální stěny.

Existuje aneuryzma femorální tepny kvůli mnoha faktorům. Příznaky mohou zůstat bez povšimnutí, existuje falešná aneuryzma. Pokud dojde k rozpadu, je nutná okamžitá hospitalizace a chirurgický zákrok..

Výčnělek nebo karotidová aneuryzma může být vrozeným stavem. Může být také levý a pravý, vnitřní a vnější, kruhový nebo vřetenovitý. Příznaky se projevují nejen formou hrudky, ale také porušením pohody. Léčba je pouze chirurgický zákrok.

Co je srdeční aneuryzma a její léčba

Srdeční patologie jsou zvláště nebezpečné pro lidské zdraví a život. Aneuryzma srdce se může objevit u mladých i starších lidí. Taková nemoc má vysoké procento úmrtí. V tomto článku se budeme zabývat specifikami nemoci, příčinami jejího výskytu, typy a příznaky. Budeme také hovořit podrobně o metodách jeho diagnostiky a léčby..

Specifika porušení

Mezi mnoha kardiologickými poruchami je zvláště nebezpečná aneuryzma srdce. Mnoho pacientů ani netuší, co je toto onemocnění. Pojďme na to.

Aneurysm je abnormalita, která je doprovázena vysunutím postižené cévy (tepny nebo žíly) v důsledku jejího ztenčení a prodloužení. V tomto případě je pozorováno dvojnásobné zvětšení lumen nádoby. Taková patologie se vyvíjí na pozadí vrozených nebo získaných defektů cévních stěn..

Projev abnormalit v srdečním septu

Výskyt aneuryzmatu je spojen s oslabením srdeční stěny. Tento jev může být:

 • funkční (pokud je jakákoli část myokardu asynchronně redukována, jedná se o funkční porušení);
 • strukturální (existuje léze samotné srdeční stěny).

Protože srdce je neustále pod vysokým tlakem, v místě oslabení dochází k vyboulení, které se nazývá aneuryzma, tj. Výčnělek a otok určité části stěny myokardu. To má vliv na jeho schopnost uzavřít smlouvu - buď se výrazně zhorší nebo úplně zmizí..

Aneurysm má tyto vlastnosti:

 • vyskytuje se v komorách (obvykle vlevo) nebo v interventrikulárním septu;
 • průměr anomálie - od 2 do 20 cm;
 • postižená oblast je náchylná k akinezi (nedostatek kontrakcí) a dyskineze (srdeční kontrakce vede k otoku aneurysmatu, relaxaci - k jejímu poklesu).

K takové anomálii často dochází po infarktu myokardu. Ohroženi jsou také starší lidé (zejména muži) po 45 letech.

Proč vzniká patologie?

Aneurysm nastane, když síla stěny srdce neodpovídá vysokému vnitřnímu tlaku uvnitř. Protože je takový tlak v komorách vyšší, vyskytuje se zde nejčastěji. Tato porucha se zpravidla vyvíjí na pozadí konkrétního onemocnění, které poškodilo srdeční tkáň. Sama o sobě se vyskytuje velmi zřídka. Nejčastěji je jeho vzhled usnadněn:

Infarkt Anomálie srdečních stěn po infarktu jsou pozorovány velmi často (asi 80%). Tato patologie se vyvíjí v důsledku nedostatku kyslíku v myokardu, což vede k nekróze srdečních buněk. Nemají schopnost se zotavit..

Na místě se objevují jizvy, které nelze redukovat, protože nemají pružnost. Navíc na svém místě pod vlivem tlaku dochází k otoku a tvorbě aneurysmatu. Má některé funkce:

 • umístěné v levé komoře;
 • má velkou velikost (asi 10 cm v průměru);
 • se vyvíjí okamžitě po infarktu (během několika týdnů);
 • má sklon k přerůstání a roztržení. Nejběžnější a nejnebezpečnější jsou aneuryzmy po infarktu. Srdeční infarkt se často vyvíjí na pozadí kardiovaskulárních chorob (koronární onemocnění, tachykardie, srdeční selhání) nebo v důsledku zvýšeného krevního tlaku.
 • Infekce Viry nebo bakterie, jakmile jsou uvnitř těla, pronikají srdcem spolu s krví. Tam ovlivňují svaly srdce a způsobují zánět. Výsledkem je, že srdeční buňky umírají a na jejich místě se objevuje pojivová tkáň. Syfilis, virus chřipky, kandidóza, tuberkulóza, streptokok vyvolává aneuryzma.

  Zranění Poranění srdce může být okamžité (poškození ostrým předmětem), při kterém dojde k jizvě. Některá zranění nepoškozují integritu srdeční tkáně, ale vedou k uvolnění krve z lumenu cévy.

  Existuje tedy myokarditida a kardioskleróza. Traumatické aneuryzmy se objevují v prvních dnech po poranění. Zároveň se rychle vyvíjejí a mohou prasknout, což vede k těžkému krvácení. Chirurgické léčení takových abnormalit.

  Toxické poškození. Pokud se určité látky dostanou do krevního řečiště, může dojít k zánětu srdečního svalu (myokarditida). Mezi nimi:

  • omamné látky;
  • alkohol;
  • některé chemikálie;
  • některá léčiva (antibiotika, novokain, vakcíny);
  • otrávené jídlo. Thyrotoxikóza, zvýšené vylučování kyseliny močové v patologiích ledvin může také vést k toxické myokarditidě..
 • Systémové patologie doprovázené zánětem. Reumatické poškození svalů srdce vede zpravidla k myokarditidě. Současně dochází k poruše fungování imunitního systému, když jeho vlastní protilátky ničí srdeční buňky. Toto onemocnění je obtížné léčit, ale je poměrně vzácné..
 • Operace srdce. Chirurgie je nezbytná pro srdeční vady. V tomto případě se na místě švu může vytvořit jizva a v důsledku toho aneuryzma.
 • Idiopatická kardioskleróza. Toto je onemocnění, při kterém jsou srdeční buňky postupně nahrazovány pojivovou tkání. Je velmi obtížné stanovit příčinu takové patologie..
 • Záření Může narušit biochemické a molekulární procesy v srdci, což vede k destrukci myokardiálních buněk. Potřebná dávka pro rozvoj kardiosklerózy může být získána během ozařování maligními nádory. Rentgenové paprsky jsou v tomto smyslu bezpečné.
 • Vrozená aneuryzma se někdy vyskytuje. Výskyt takové anomálie je spojen s problémy, které se objevují během období nitroděložního vývoje. Tento stav u dítěte je často spojen s nevhodným chováním matky během těhotenství nebo krátce před početím (kouření, zneužívání alkoholu, drogy nebo léky)..

  Druhy anomálií

  Aneurysma mají několik podob. Jejich klasifikace se provádí podle několika parametrů. Podle doby výskytu a závažnosti toku tedy existují:

  • Ostrý. K takové anomálii dochází okamžitě po infarktu. Má tendenci zmizet do týdne poté, co se objevil.
  • Subacute. Objevuje se již na pozadí zahušťování pojivové tkáně měsíc po infarktu. Současně se snižuje riziko jeho zvýšeného růstu nebo prasknutí..
  • Chronický Vyvíjí se 2-3 měsíce po infarktu. Liší se v pomalém růstu, malé velikosti a nedostatečné tendenci k roztržení.

  V závislosti na tom, kde se aneuryzma nachází, se obvykle dělí na aneuryzma:

  • aorta;
  • levá komora;
  • pravá komora (velmi vzácná);
  • atriální septum.

  V síňové oblasti není taková anomálie téměř nikdy pozorována. Aneuryzmy jsou také tříděny podle velikosti. Kromě toho mohou být velmi malé (od 1 cm v průměru) a obří (více než 20 cm), schopné změnit tvar srdce.

  Dalším klasifikačním kritériem je forma. Přiřadit takové srdeční aneuryzmy:

  • Šířit. Objeví se po rozsáhlém infarktu. Navíc zabírá velkou oblast v místě tkáňové nekrózy, ale nemá tendenci proliferovat a tvořit krevní sraženiny. S takovou aneuryzmou dochází k narušení srdečního rytmu.
  • Vydutý. Má širokou základnu a velkou dutinu, ve které krev stagnuje a vyskytují se krevní sraženiny. Má tendenci se zlomit.
  • Houba ve tvaru. Má tvar houby - ústa jsou úzká, dutina je široká. Stěny se mohou ztenčit, takže existuje vysoká pravděpodobnost prasknutí.
  • Aneuryzma v aneuryzma. Tato forma je nejnebezpečnější, protože naznačuje vážné poškození v místě výčnělku. Takové formace jsou roztrhávány častěji..

  Rozlišujte anomálie ve struktuře stěny - sval (obsahuje pouze svalovou tkáň), vláknitý a svalovláknitý. Toto oddělení není v praxi široce používáno. Je také obvyklé rozdělit aneuryzma na pravdivé, funkční a nepravdivé. Při provádění instrumentální diagnostiky může určit typ patologie pouze lékař.

  Symptomatologie

  Příznaky patologie se mohou lišit. Vše záleží na umístění aneuryzmatu, jeho velikosti, příčinách. U některých pacientů po srdečním infarktu nejsou žádné známky. Na co byste měli dávat pozor? Vývoj anomálií je indikován:

  • Nepohodlí a bolest v srdci. Vznikají v důsledku negativních procesů, které se vyskytují ve strukturách srdce (narušení srdečního rytmu, přetížení myokardu, komprese tkání a orgánů s velkými formacemi).
  • Obecná slabost. Vyskytuje se na pozadí hladovění kyslíkem s městnavým srdečním selháním.
  • Porušení rytmické činnosti srdce. Projevuje se zvýšením frekvence kontrakcí (tachykardie), jejich zpomalením (bradykardie), extrasystolem. Tento stav je často pozorován při fyzickém nebo emočním přetížení..
  • Porušení dýchacího rytmu. Projevuje se dušností.
  • Suchý kašel bez vypouštění sputa. Pacient také nezvyšuje tělesnou teplotu.
  • Bledost kůže kvůli špatnému přísunu krve.

  Také člověk často cítí dokonce v klidném stavu tlukot vlastního srdce. Je to způsobeno poruchou rytmu nebo zvýšenou srdeční frekvencí.

  Diagnostické metody

  Diagnóza patologie je poměrně komplikovaná. V raných stádiích se taková anomálie nemusí projevit. Diagnóza začíná vyšetřením a poslechem stížností pacienta. V přítomnosti charakteristických příznaků mu byly předepsány další metody výzkumu:

  • elektrokardiogram;
  • echokardiografie srdečního rytmu;
  • scintigrafie;
  • rentgenové vyšetření.

  Provádí se také fyzická prohlídka. Zahrnuje palpaci, bicí nástroje, poslech srdce pomocí stetoskopu a měření krevního tlaku. Možná budete potřebovat poradit se s specialistou na infekční choroby a dalšími specializovanými specialisty, aby vám pomohli určit příčinu anomálie..

  Terapeutická opatření

  Léčení aneuryzmat je složitý a ne vždy úspěšný proces. Existují 2 hlavní metody léčby - léky a chirurgie. Podívejme se na ně podrobněji..

  Drogová terapie

  Tato terapie je navržena tak, aby snížila zátěž srdce, kde je detekován výčnělek (hlavně na levé komoře), a také zabránila tvorbě krevních sraženin. Za tímto účelem předepište takové léky:

  • Beta-blokátory. Tyto fondy jsou schopny snížit srdeční frekvenci, obnovit její rytmus (Atenolol, Bisoprolol).
  • Dusičnany. Jsou schopni rozšířit koronární (srdeční) cévy (Nitroglycerin, Nitromint).
  • Trombolytika (tenecteplasa, retaplasa). Takové léky přispívají k ředění krve a brání adhezi destiček (prevence trombózy).
  • Diuretika: mannitol, spironolakton, veroshpiron. Pomáhají odstraňovat tekutinu z těla. Snižuje otok a snižuje krevní tlak..

  Používají se také léky, které eliminují doprovodné příznaky. Například léky proti bolesti, antiarytmika a antihypertenziva.

  Chirurgický

  To je hlavní metoda, jak se anomálie zbavit. V tomto případě je nutné otevřít hrudník, abyste měli přístup k srdci. Operace se provádí v celkové anestezii. Indikace pro ni jsou:

  • nedostatek účinku konzervativní léčby se zvyšujícím se srdečním selháním;
  • mezera ve vzdělávání;
  • vývoj arytmických a tachykardických projevů;
  • opětovné vytvoření krevních sraženin;
  • falešná aneuryzma, která zvyšuje riziko krvácení.

  Chirurgie je vždy vážnou ranou do těla. I když se provádí normálně, existuje riziko smrti.

  Prognóza a prevence

  Prognóza patologie závisí na příčině abnormální formace, její velikosti, obecném stavu pacienta, jeho individuálních charakteristikách. Tuto patologii je zpravidla obtížné léčit, zejména v pozdějších stádiích vývoje. Proto je lepší zabránit jeho výskytu..

  Cílem preventivních opatření je předcházet komplikacím a odstraňovat nepříjemné příznaky. Za tímto účelem se pacientovi doporučuje:

  • přestat kouřit, zneužívat alkohol a drogy;
  • brát léky pod dohledem lékaře;
  • jíst správně, vyloučit ze stravy škodlivé, mastné, kořeněné a slané potraviny;
  • vyhnout se fyzickému přetížení a stresovým situacím;
  • více odpočinku a procházky na čerstvém vzduchu.

  Srdeční onemocnění se vyvíjí poměrně často. Obzvláště nebezpečná patologie, která se nejčastěji vyskytuje po srdečním infarktu, se považuje za srdeční aneurysma. Je poměrně obtížné s ním zacházet, proto je lepší dodržovat preventivní opatření, aby se minimalizovalo riziko jeho výskytu.

  Vše o Heart Aneurysm

  Patologické vyklenutí zředěné myokardiální stěny v medicíně je definováno jako srdeční aneuryzma. Současně se kontraktilní funkce oblasti srdečního svalu snižuje nebo zcela chybí, dochází k jejím změnám. Většina aneuryzmat je diagnostikována u pacientů s anamnézou infarktu myokardu. Často se jedná o muže ve věkové kategorii 45 - 75 let. Podle mezinárodního klasifikátoru nemocí (ICD) má patologie kód 125,3

  Co to je?

  Aneuryzma srdce je místní oblast srdečního svalu, která ztratila schopnost stahovat se a vystupovat během kontrakcí během systoly. Hypertrofie v zásadě ovlivňuje levou srdeční komoru a pravý nebo interventrikulární můstek je velmi vzácný. Průměr výčnělku se pohybuje od 1 do 20 cm.

  Defekt se vytváří pod vlivem vnitřního tlaku vytvářeného v srdečních komorách na stěnu, která ztratila svoji sílu. Tento stav je nebezpečný, protože může způsobit prasknutí aneuryzmy srdce a těžké krvácení, což často vede k úmrtí pacienta.

  Dalším nebezpečným aspektem onemocnění jsou obtíže při léčbě. Patologickou změnu ve zdi lze léčit pouze chirurgicky. Tato metoda však není vhodná pro všechny pacienty, protože existují kategorie pacientů, u nichž je chirurgický zákrok kontraindikován.

  Důvody pro vzhled

  Toto onemocnění se může vyvinout v důsledku vrozené nebo získané patologie. Divertikly v srdci se nejčastěji objevují po masivním infarktu. V důsledku tohoto onemocnění dochází k nekróze buněk svalové vrstvy srdeční stěny. Ztenčí a ztrácí schopnost odolat intrakardiálnímu tlaku. Oblast myokardu je natažená a tvoří výčnělek, který vypadá jako pytel. Je to skutečný nebo strukturální faktor ve vývoji defektu?.

  Taková aneuryzma v srdečním svalu přispívá ke stagnaci krve v divertikulu ak tvorbě krevních sraženin. To hrozí, že se vyvinou vážné komplikace, protože unikající sraženina může ucpat krevní cévu. Nejčastěji trpí aorta nebo plicní tepna.

  Funkční poruchy jsou určeny neschopností myokardu fungovat normálně. Aneurysm způsobuje dysfunkci v činnosti srdečního svalu, která se projevuje při asynchronních kontrakcích (poškozená oblast je arytmicky komprimována). Důvodem narušení je nahrazení svalových buněk myokardu vazivovými, které nemají kontraktilní funkci. Co je aneuryzma srdečního svalu? Jedná se o sekundární onemocnění, které je důsledkem jiných patologií:

  • postinfarktová kardioskleróza;
  • infekční choroby;
  • vrozené vady srdečního systému;
  • operace srdce
  • otrava toxickými látkami;
  • důsledek radiační expozice;
  • systémové nemoci;
  • zranění.

  Hlavní podmínkou vzniku aneuryzmatu po srdečním infarktu je nesoulad s klidem v posteli, zvýšená fyzická aktivita, přetrvávající arteriální hypertenze, pozorovaná v akutním období onemocnění.

  U kojenců je pozorována vrozená aneuryzma srdečního svalu, která se vytváří v období nitroděložního vývoje. Projevuje se po narození dítěte, když novorozenec začne dýchat sám. Krevní oběh stoupá, což má za následek zvýšený intrakardiální tlak a vydutí stěny.

  Taková patologie u dětí je vzácná. Pediatr častěji diagnostikuje septickou aneuryzmu mezi komorami. Diagnóza je stanovena na základě symptomů projevujících se u dětí mladších 3 let. Pokud nemoc nebyla zaznamenána očividnými příznaky, ale došlo k porušení, v období dospívání se projevy nemoci projeví.

  Odrůdy

  Klasifikace srdeční aneuryzmy podle času.

  1. Akutní typ - až 14 dní po infarktu.
  2. Subakutní - až dva měsíce.
  3. Chronická - po 2 měsících.

  Rozdíl ve tvaru:

  • rozptýlený (vytváří velké oblasti poškození);
  • tvar sáčku má širokou dutinu a úzký „krk“;
  • způsobující stratifikaci - je důsledkem prasknutí endokardu a je lokalizován v hluboké vrstvě myokardu.

  Aneuryzma se také liší strukturou struktury. Skládají se ze svalových nebo vláknitých buněk, mohou být smíšeného typu..

  Klinika

  Na klinickém obrázku srdeční aneuryzmy dominuje jedno znamení. Skládá se z různých projevů pozorovaných u pacienta v období po infarktu.

  Pacient poznamenává:

  • bolest;
  • dušnost
  • zvýšená srdeční frekvence;
  • změněný srdeční rytmus;
  • blanšírování kůže;
  • kašel;
  • únava.

  Bolest je lokalizována za hrudní kost (mírně doleva), prochází formou záchvatů, není akutní, horší po cvičení nebo kouření. Bolest nemusí nutně doprovázet nemoc, protože tkáň aneuryzmatu sestává z pojivových buněk, které nemají nervová zakončení. Nepohodlí způsobuje narušení oběhu koronárních cév jakékoli etiologie.

  Jak nemoc postupuje, u pacienta se rozvinou příznaky srdečního selhání. Následně se u pacienta vyvinou otoky, zvětšuje se játra a objevují se známky zhoršení respiračních funkcí (dušnost, dusivost). Objevují se změny srdečního rytmu (tachykardie, bradykardie, arytmie). Angina pectoris je pozorována, stejně jako v klidu.

  Příčinou slabosti a malátnosti s aneuryzmou srdce je nedostatečnost kontrakce myokardu. Tato dysfunkce srdečního svalu vede ke snížení objemu cirkulující krve, snížení transportu kyslíku do tkání, v důsledku čehož dochází k jejich hypoxii. Ze stejného důvodu je bledá kůže, její citlivost je snížená. Kromě toho pacient zaznamenal otok děložních cév, zvýšené pocení.

  Diagnostika

  Před zahájením léčby aneuryzmy srdce po infarktu musíte podstoupit diagnostické vyšetření na přítomnost patologie. Pacientům s rizikem rozvoje onemocnění je předepsána instrumentální studie. Nejprve však lékař provede objektivní vyšetření pacienta.

  1. Při pohmatu můžete cítit apikální impuls srdce, které za normálních okolností neslyšíme. Aneurysm se vyznačuje příznakem „rocker“, kdy lékař pod prsty pociťuje rozdíl v srdečním rytmu (horní končetiny normálně a výčnělek zaostává).
  2. Perkuse (ťukání) definuje hranice vnitřního orgánu, a pokud je vada, posunou se doleva (častá lokalizace patologického procesu).
  3. Kardiolog pomocí stetoskopu provádí auskultaci (naslouchání) srdce. Přítomnost aneuryzmatu vytváří další hluk, oslabení srdečních zvuků.
  4. Na konci vyšetření lékař změří krevní tlak. U pacientů s podezřením na tvorbu hrbolků zůstává krevní tlak pevně nad 140 90 mm. Hg. Svatý.

  Následující studie jsou prováděny dále..

  1. EKG - nedetekuje poruchu myokardu. Zobrazuje změny, ke kterým došlo v srdci v důsledku infarktu. Pokud jsou však tyto příznaky pozorovány v období po infarktu po dobu 20 dnů, pak to slouží jako potvrzení vývoje patologie..
  2. Echokardiografie - poskytuje představu o velikosti, objemu dutiny, konfiguraci poruchy myokardu. Tato technika navíc pomáhá posoudit tloušťku deformované stěny, přítomnost krve nebo sraženiny a rychlost proudění krve v srdečních komorách. Definice tohoto ukazatele je důležitá při predikci vývoje trombózy, pomáhá při výběru vhodné léčby pro konkrétní klinický případ. Podle výsledků echogramu je vzdělání klasifikováno.
  3. Scintigrafie - testování stěny myokardu zavedením kontrastního média do krevního řečiště. V místě výstupku se produkt nehromadí a při skenování je patrný.
  4. Použití rentgenových studií je velmi vzácné, protože odhaluje pouze velké aneuryzmy v objemu. Tato metoda se používá, pokud nejsou dostupné jiné metody..
  5. MRI je nejnovější a nejinformativnější způsob diagnostiky srdečního výčnělku, který poskytuje ucelený obrázek o vývoji vzdělávání.

  Pacientovi se srdeční aneuryzmou je také předepsán obecný krevní a močový test k identifikaci průvodních onemocnění. Na základě výsledků studií kardiolog řekne pacientovi, jak léčit srdeční aneurysma.

  Terapie

  Pokud má pacient vydutí velkého srdečního myokardu, který má všechny předpoklady pro rupturu, pak se tento stav považuje za urgentní syndrom vyžadující urgentní hospitalizaci.

  Hlavní metoda léčení vady myokardu je chirurgická. S nezávislým odmítnutím operace pacientem nebo malým množstvím vzdělání, které nevede k rozvoji komplikací, je možná medikační metoda terapie. Provádí se v nemocnici a když je pacient stabilizovaný, pokračuje doma a může trvat celý život.

  Aneurysma srdce se provádí léčbou následujícími skupinami léčiv:

  1. Použití beta-adenobloků snižuje sílu svalových kontrakcí, normalizuje srdeční frekvenci ("Concor", "Anaprilin", "Nobilet").
  2. Antagonisté vápníku neovlivňují kontraktilní funkci srdce, proto mají méně kontraindikací. Je určen k uvolnění hypertenze z krevních cév a udržení normálního krevního tlaku (Amlodipin, Krinfar, Nifadipine).
  3. Diuretika se používají k odstranění přebytečné tekutiny z těla a ke snížení krevního tlaku (Furosemid, Veroshpiron, Gigroton). Normalizace krevního tlaku snižuje riziko prasknutí stěny myokardu.
  4. „Papaverin“, „Validol“ je předepsán v počátečním stádiu nemoci k rozšíření koronárních cév.
  5. Trombolytika se používají k prevenci tvorby krevních sraženin (aspirin, ticlopidin).

  S neúčinností konzervativní terapie, stejně jako s vývojem nouze, je nutné vadu léčit. Podstatou zásahu je vyříznutí konvexní sekce a sešívání stěny. Při velké ploše poškození se používá syntetický implantát ke zvýšení síly myokardu. Operace se provádí s kardiopulmonálním bypassem..

  Lidová nebo domácí metoda terapie se provádí pouze v počátečním stadiu vývoje nemoci, protože pomoc při užívání infuzí léčivých bylin není významná a projevuje se více v kombinaci s léčivy.

  Tradiční léčitelé doporučují léčit aneuryzma srdečního svalu s infúzí bobule kalina, odvar semen nebo kopru byliny, tinkturu šípků.

  Prevence

  Pozitivní prognóza onemocnění závisí na tom, jak přesně bude pacient dodržovat přání lékaře. Pacientům s aneuryzmatem srdečního svalu je přísně zakázáno kouřit a alkohol. Doporučuje se strava, která omezuje příjem mastných, slaných a kořenitých jídel. Musíte také snížit příjem čerstvého chleba, vepřového masa a zcela opustit kávu a silný čaj. Ve stravě těchto pacientů převládá zelenina a ovoce, mléčné výrobky, polévky (bez tuku), obiloviny. Jídlo by mělo být snadno stravitelné, aniž by zatěžovalo srdce a celé tělo.

  Kromě toho je pacientům zakázáno vykonávat těžkou fyzickou práci a aktivní sport. Tato omezení je třeba dodržovat až do konce života, poté se výrazně sníží riziko prasknutí aneuryzmy. Pacienti s touto diagnózou by měli podstoupit rutinní preventivní vyšetření, při nichž lékař monitoruje změny srdečního rytmu nebo tvorbu krevních sraženin. Včasné odhalení porušení umožní včasné kvalifikované ošetření a zabrání rozvoji komplikací.


  Jak dlouho může pacient se srdeční aneuryzmou žít, závisí na stupni progrese nemoci, dodržování pacientovy rady lékaře, přítomnosti průvodních patologií a individuálních charakteristikách těla. Pokud se necítíte dobře, je důležité neprodleně kontaktovat odborníka, abyste nezmeškali vývoj srdeční aneurysma.

  Srdeční aneuryzma a její důsledky

  Svalový výčnělek a ztenčení v nejdůležitějším orgánu člověka se nazývá srdeční aneurysma. Podobný jev je pozorován v důsledku pravidelného vysokého krevního tlaku, zranění, infarktu myokardu. Důvody jsou různé. Většinou onemocní 40letí muži, postižení jsou však starší i malé děti. Medicína bere tuto patologii vážně, protože způsobuje složité problémy. Zejména mohou být tyto komplikace fatální..

  Proč se to zdá?

  Téměř vždy vývoj patologie vede k transmurálnímu infarktu levé srdeční komory. Aneurysm se nachází na horní straně stěny cévy nebo na přední straně orgánu samotného. Velmi zřídka se patologie srdečních cév stane vpravo. Po každém infarktu ztratí stěny svou původní hustotu, jsou zničeny. Tlak zvětšující se zevnitř je díky protažení tenčí.

  Vývoj aneuryzmatu je ovlivněn dalšími dalšími faktory. Dávají zatížení skořepině, zvyšují tlak zevnitř. U novorozenců se může nemoc rozvinout v důsledku dědičnosti. Další faktory:

  1. Arteriální hypertenze.
  2. Bušení srdce.
  3. Progresivní srdeční selhání.
  4. Opakování srdečních záchvatů.
  5. Infekce.
  6. Predispozice dědičnosti.
  7. Migrované operace.
  8. Zranění.
  9. Systémové záněty.

  Aneuryzma srdce proudí z počáteční formy do konstanty a díky důsledkům v hlavním orgánu těla (tj. Srdci) vyčnívají stěny.

  Lze pozorovat traumatické nebo infekční vrozené onemocnění. Traumatický vzhled nastává po otevřeném nebo uzavřeném poranění srdečního svalu. Po odstranění jeho vad, zejména vrozených, to není neobvyklé. Pokud je aneuryzma infekčního typu, znamená to, že vznikla v důsledku bakterií, jako je syfilis, například.

  Odrůdy

  • akutní typ;
  • subakutní;
  • chronický typ.

  Akutní aneurysma je vyjádřena jako aneuryzma po infarktu, přibližně 10 dní. Následující formulář se objeví po 3–8 týdnech. Chronická - pokud je doba delší. V akutním typu je myokardiální oblast nekrotická, bobtná tlakem směrem ven nebo dovnitř.

  Chronická aneuryzma je ale mnohem složitější. To znamená, že se objeví vláknitý vak. Skládá se ze 3 vrstev - epikardiální, endokardiální a intramurální. Tyto tkáně rostou na orgánu, na stěnách, ztenčují a dosahují 2 mm. Mohou se objevit parietální tromby. Jsou volné a podléhají fragmentaci. Proto se stává, že existují nějaké komplikace.

  Navíc má aneuryzma poddruhy, existují 3 z nich:

  Patologie se projevuje jak v prvním typu, tak v kombinaci dvou, nebo dokonce všech tří. Je možné identifikovat falešnou patologii, diagnostikovat funkční a pravdivé, vrozené.

  Časté příznaky

  Existuje mnoho příznaků patologie. Častěji můžete vidět tyto:

  • dušnost;
  • letargie;
  • pocení
  • otok
  • srdeční astma;
  • respirační selhání.

  Příznaky často přetrvávají sporadicky. U subakutního typu je vidět porucha průtoku krve, její nedostatek. Navíc je postup rychlý. Chronická aneuryzma se vyznačuje srdečním selháním. Výrazné příznaky - častá dušnost, porucha srdce. Toto onemocnění postupně roste a je možné identifikovat další příznaky:

  Také v chronické formě dochází často k fibrinálním změnám v důsledku adhezí. Výsledkem je ruptura srdečních aneuryzmat. V akutní formě se to stane v období od 2 do 9 dnů po infarktu, výsledek je smrtelný. U chronického typu je méně pravděpodobné, že způsobí fatální následky. Prvním příznakem ruptury je ostré blanšírování kůže, poté se stává cyanotická, uvolňuje se studený pot. Ztráta kognice, hlučné dýchání jsou také možné. V tomto případě je fatální výsledek okamžitý..

  Diagnostika

  Včasná diagnóza aneurysmatu je nesmírně důležitá. Určuje vývoj nemoci, její formu. To umožní nejpřesnější výběr terapie. Všechno to začíná lékařským vyšetřením, anamnézou a pulsem. Poté se provede EKG - odhalí první známky infarktu. Pokud je detekována aneuryzma, bez nebo s krevním výtokem, může být během této procedury na monitoru vyšetřena její dutina. Měření se provádí, detekuje se trombóza.

  Může být také předepsáno PET srdce. Ukazuje, jak životaschopný myokard je s konstantní patologií. Dále se odebere rentgen. Během cirkulace tekutiny tepnami je tak detekována i malá stagnace. Kromě toho existují:

  • MRI
  • MSCT;
  • EFI;
  • radiopque ventriculography;
  • koronarografie.

  Tato opatření jsou relevantní pro určité indikace a jsou schopna poskytnout lékaři přesnější údaje o patologii a jejím průběhu. Na základě studií je předepsána metoda léčby srdeční aneuryzmy.

  Léčba

  Téměř vždy se provádí operace. Než však začne, je nezbytně nutné provést drogový účinek na nemocný orgán. Provádí se kyslíková terapie, kyslíková terapie. Po ukončení celého kurzu užívání drog se provádí chirurgický zákrok. Je nezbytná pro akutní a subakutní patologii. V tomto případě je problém závažný, postup je poměrně rychlý, je detekováno srdeční selhání, a to nejen.

  Při konstantním aneuryzmatu nelze vyloučit ani chirurgický zákrok - předejde důsledkům trombózy, která nejčastěji vede k úmrtím. Obecně bez chirurgického zákroku nelze vyléčit srdeční aneuryzmu. K dnešnímu dni neexistují žádné léky, které by tento problém plně zvládly. Konzervativní léčba čistě preventivní povahy je proto nezbytná ke snížení rizika komplikací, relapsu a odstranění příznaků.

  Téměř vždy je pacient hospitalizován. Vyžaduje se úplná diagnóza jeho stavu. Pokud nehrozí ruptura srdeční aneuryzmy, provede se ošetření léky. Ale pokud existují nějaká rizika, je chirurgie nevyhnutelná. Indikace jsou následující:

  1. Rostoucí selhání.
  2. Těžká arytmie.
  3. Recidiva tromboembolismu.
  4. Falešná aneuryzma.
  5. Ruptura aneuryzmatu.

  Všechny tyto indikace naznačují potřebu chirurgického zákroku, protože riziko závažných komplikací je velmi vysoké. Může dojít k neočekávanému krvácení, úplnému roztržení aneuryzmy a dalším důsledkům vedoucím k fatálnímu výsledku.

  Jak vyřešit problém s operací

  Hrudník je otevřený, k srdci je připojena speciální pumpa, která zajišťuje průtok krve. Poté chirurg opatrně odstraní aneuryzmy srdce. Pokud je cévní aneuryzma nepravdivá, je jednoduše steh vadován nebo jsou vyříznuta místa s adhezemi. Celý postup se provádí v celkové anestezii. Jeho trvání navíc závisí na složitosti nemoci, ale v každém případě operace trvá mnoho hodin.

  Úspěšná operace snižuje riziko úmrtí v důsledku nemoci. Doba rehabilitace po ní může trvat několik týdnů až několik měsíců. Během této doby by měl být pacient pod pravidelným dohledem zdravotnického personálu. Povinné užívání drog a další preventivní opatření (dodržování odpočinku v posteli, správná výživa, klid v duši).

  Léčivý účinek s aneuryzmou

  Tato technika je použitelná pouze pro snížení zátěže srdečních komor. Bylinné přípravky také zabraňují vzniku krevních sraženin, které jsou v patologii nebezpečné. Pokud nemoc neprogreduje a krevní sraženiny nejsou detekovány, nemusí být operace vyžadována po velmi dlouhou dobu. Pokud pacient z nějakého důvodu netoleruje anestézii, pak je tento způsob expozice tělu jediný způsob, jak se s tímto problémem vyrovnat. Přípustných je několik skupin drog:

  • trombolytika;
  • beta-blokátory;
  • diuretika.

  Jejich dávky by měl být vybírán ošetřujícím lékařem na základě výzkumných indikací a charakteristik těla pacienta. Samoléčení je v tomto případě přísně zakázáno. To povede výlučně ke komplikacím nebo prasknutí aneuryzmatu a v důsledku toho ke smrti.

  Preventivní opatření

  Prevence by měla zahrnovat vzdání se špatných návyků. To platí zejména pro kouření a pití alkoholu. Je třeba se vyvarovat fyzického přetížení - ovlivňují posílení srdečního rytmu, urychlují krevní oběh, což znamená, že se zvyšuje zatížení orgánů. Dalším důležitým bodem je dodržování správné výživy. Musí být vyvinut odborníkem na výživu, který ví všechno o zdravotním stavu a vlastnostech těla pacienta.

  Po infarktu mohou taková opatření dobře zabránit mezerám, zejména v prvních týdnech po infarktu. Ale i když je vše v pořádku, pacienti musí dodržovat opatření popsaná po celý život. Mimo jiné je možné posílit stěny aneuryzmatu. To se provádí za použití polymerních materiálů. Taková operace zabrání jejímu možnému prasknutí. Ošetřující lékař vám řekne více o preventivních opatřeních..

  Možné komplikace

  Aneuryzma srdce u dětí je mimořádně vzácná, zejména toto onemocnění starších lidí. Je velmi nebezpečný a může vést k závažným komplikacím:

  1. Ruptura aneuryzmatu.
  2. Srdeční selhání.
  3. Poškozená průchodnost.
  4. Tromboembolismus.

  Proto byste neměli ignorovat a provozovat patologii. Jakmile se objeví první příznaky, je nutná lékařská pomoc. Dále se doporučuje, aby osoby se slabým srdečním systémem byly pravidelně kontrolovány lékařem. V mnoha případech lze chirurgickému zákroku zabránit, ale pouze pokud včas kontaktujete specialistu.